Kultur for å delta

dato

26 mai 2016, 10:00 — 15:00

sted

Union Scene Live , Drammen

Hvordan jobber vi for å fremme kulturell deltagelse blant barn og unge? Hvordan kan lokalt kulturarbeid utvikles gjennom kunnskap og nye former for samarbeid? Hvilke skillelinjer finnes for kulturell deltagelse og hvordan kan vi påvirke disse?

Dette er noen av de spørsmålene som har blitt stilt i forskningsprosjektet Kultur for delta, som har blitt gjennomført i perioden 2013-2016. Prosjektet var et samarbeid mellom Drammen kommune, Telemarksforsking og det engelske selskapet Culture, Creativity and Education (CCE), og har gjennom en kombinasjon av kvalitative casestudier og kvantitativ survey gått i dybden på det lokale kulturarbeidet i Drammen kommune. 

Hovedresultatene fra prosjektet blir presentert på en konferanse på Union Scene i Drammen 26. mai 2016. Her vil forskerne i prosjektet, Drammen kommune og CCE snakke om arbeidet, prosessen og de viktigste resultatene. 

I tillegg blir de viktigste nasjonale aktørene på dette området invitert til en paneldiskusjon om sitt arbeid og sine innfallsvinkler, og utfordret til å snakke om samarbeid og virkemidler. 

Seminaret avsluttes med en praksisorientert workshop for lokalt kulturarbeid rettet mot barn og unge, ledet av Paul Collard fra CCE: hvilke verktøy kan det lokale kulturarbeidet ta i bruk for å nå sine mål om kulturell deltagelse og inkludering?

Oppdatert program kommer senere.

Pris: 500,- inkl. bevertning

Rapporten fra prosjektet vil legges ut som en ressurs på våre hjemmesider når den er klar. Følg med.

Bilde: Tijan Jallow