Innspillsmøte i Bergen

dato

20 sep. 2016, 11:00 — 13:00

sted

KODE 4, Rasmus Meyers Allé 8 , Bergen

Det er en glede å kunne invitere til innspillsmøte for den store segmenteringsanalysen av kulturmarkedet i Bergen og Hordaland som skal foregå i regi av NPU i høst

Formålet med innspillsmøtet er å avklare behov og forventninger med deltakerne, og å få innspill til utformingen av undersøkelsen. 

Påmelding til post@norskpublikumsutvikling.no innen 13. september. 

En betydelig medlemsfordel

Vi har arbeidet med konseptutvikling og finansiering siden våren 2015 og er veldig glade for at siste brikke i finansieringsplanen endelig falt på plass i juni, da Bergen kommune innvilget kr. 125.000,- til prosjektet. Vi tar sikte på at feltarbeidet starter i uke 44, og at rapport presenteres ved oppstarten av 2017. 

Følgende NPU-medlemmer har foreløpig benyttet seg av den medlemsfordelen det er å få være med på et slikt spleiselag: 

 • Bergen Assembly 
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Bergen Jazzforum
 • Bergen Nasjonale Opera
 • BIT 20 Ensemble
 • BIT Teatergarasjen
 • Carte Blanche
 • Den Nationale Scene
 • Hordaland Teater
 • KODE
 • Kunsthallen
 • Litteraturhuset i Bergen
 • Museum Vest
 • Nattjazz
 • Universitetsmuseet i Bergen


Undersøkelsens innhold

Undersøkelsen vil gi oversikt over de viktigste publikumstypene i befolkningen i Hordaland. Den vil helt konkret resultere i en rapport som viser hvordan de ulike typene fordeler seg innenfor ulike kultursjangre og deltakende institusjoner. Kulturtypene vil dannes ved hjelp av en kombinasjon av MHMs Culture segments, tidligere benyttet i Oslo Atlas fra 2013, og NPUs egne segmenteringsmetoder. Prosjektleder for undersøkelsen i NPU er Gyrd Steen. 
Det er bare de institusjonene som deltar i spleiselaget som blir med i spørreskjema og som inviteres til å delta i utformingen av skjema. Disse institusjonene vil gjennom undersøkelsen få kjennskap til profilen til eget faktisk og potensielt publikum. 

Det er fortsatt anledning til å delta i undersøkelsen gjennom å melde seg på her: http://bit.ly/1TGYyLo

Frist for påmelding til undersøkelsen: 13. september.

Publikumsutvikling 

NPU vil tilby strategisk rådgivning i forbindelse med utvikling av nye program og kommunikasjonsformater rettet mot de segmentene den enkelte institusjon velger å fordype seg i som resultat av undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å bidra til samarbeid mellom ulike institusjoner for å øke deltakelsen i under-representerte segmenter. 

Vi vil oppfordre kunstneriske ledere, program- og utstillingsansvarlige til å delta på møtet, slik at spørreskjema blir utformet på en måte som gir svar på spørsmål de stiller seg i møte med markedet. Det er erfaringsmessig andre spørsmål og annen type språkbruk i disse miljøene i institusjonene enn mer markedsrettede miljøer. 

Vi gleder oss til å sette i gang dette spennende utviklings- og kartleggingsarbeidet og håper på stort oppmøte den 20. september!