NPU-foredrag og workshop: Formidlingsforum i Vestfold

dato

10 apr. 2019, 09:30 — 12:00

sted

Slottsfjellmuseet , Tønsberg

Museene i Vestfold har etablert formidlingsforum. De ønsker å utvikle formidlingstilbudet til publikum og har invitert NPU til å bistå med å utvikle kanaler for feedback fra publikum. 

Arrangementet starter 09:30

Del 1: Ingrid E. Handeland presenterer innsikt fra Publikumsatlas Vestfold.

Pause

Del 2. Worsk-shop: Hvilke hypoteser har museene om formdlingstilbudene? Hva ønsker museene tilbakemelding fra publikum på?