Årsmøte NPU 2019

dato

23 mai 2019, 10:00 — 12:00

sted

Bergen Offentlige Bibliotek U-ROM , Bergen

Det innkalles til årsmøte i NPU. Årsmøtet foregår i Bergen 23. mai men er åpent for digital deltakelse. Les mer her.

Innkalling

Årsmøtet strømmes, og blir dermed åpent og offentlig tilgjengelig via Norsk Publikumsutvikling på Facebook.

Lik og følg siden for å få en varsling når det skjer. Kommentarfeltet vil være åpent for å avgi din stemme direkte når sakslisten gjennomgås i Bergen Offentlige Bibliotek. Strømmingen foregår direkte, slik at digital deltakelse også begynner kl. 10.00 presist.

Hver medlemsorganisasjon har en stemme. Den som deltar på vegne av organisasjonen, enten du deltar digitalt eller ved oppmøte, bes registrere seg for årsmøtedeltakelse via denne lenken.

Uformell del:

10:00 Olaf Mackenzie, styremedlem og direktør Bergen Nasjonale Opera, ønsker velkommen.

10:02 Ingrid E. Handeland presenterer NPUs virke mot 2020. 


Formell del: 

1. Valg av møteleder. 

Vedtaksforslag: Olaf Mackenzie leder møtet.

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Vedtaksforslag: Referent Ingrid E. Handeland

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtaksforslag: Godkjent

4. Godkjenning av regnskap 2018 med revisjonsberetning

Vedtaksforslag: Godkjent

5. Årlig nasjonal kulturundersøkelse i regi av NPU

Orienteringssak - orientering gitt av direktør i uformell del. 

6. Fastsettelse av medlemsavgifter for 2020

Vedtaksforslag: Godkjent

NPUs styre bes gå i dialog med kommunale og fylkeskommunale medlemmer om kontingentjustering som følge av kommune- og fylkessammenslåinger i 2020. 

7. Godkjenning av budsjett 2020

Vedtaksforslag: Godkjent

8. Valg av nye styremedlemmer

Vedtaksforslag: Godkjent

9. Valg av valgkomité

Vedtaksforslag: Godkjent

10. Valg av revisor

Vedtaksforslag: Godkjent


Sakspapir