NPU Årsmøte 2020

dato

12 nov. 2020, 14:00 — 16:00

sted

Zoom

Årsmøtet arrangeres som webinar, med en faglig del tilgjengelig for alle, og en formell del kun for stemmeberettigete NPU-medlemmer.

NPUs styre legger fram ny strategi og forretningsmodell, nye medlemskap og tjenester. Fra 2021 vil du få mulighet til å tegne pluss-medlemskap med tilgang til analyse-nettverk og dashbord-rapportering. Vi lanserer nye nettsider med innlogging for medlemmer og verdifulle ressurser bak betalingsmur. Og vi introduserer nye samarbeidspartnere.

Program:

14.00 - 14.05

Velkommen // Maria Utsi, Tone Østerdal og Ingrid E. Handeland

14.05 - 14.25

Hvorfor innsikt er viktig - Hva NPU kan bidra med // Emma Lind (KUD), Tormod Gangfløt (Viken Fylkeskommune), Katrine Nødtvedt (Bergen Kommune).

14.25 - 14.45

Hvilken nytte vi har av NPU // Chantal Couillault Nilsen (Museum Vest), Nicolo Sattin (Nobels Fredssenter/Naturhistorisk museum), Egil Palsson (Hålogaland Teater).

14.45 - 15.20

Norsk publikumsutvikling 2021 // Maria Utsi, Ingrid E. Handeland, Thine Sletbakk Bugge (DNT), Søren Mikael Rasmussen (Rasmussen Nordic), Joachim Svela (Idean), Tone Østerdal.

15.20 - 16.00

Formell del av årsmøtet. Kun for betalende NPU-medlemmer.

Hvert medlem har en stemme. Stemmegiving foregår digitalt

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste. Hent sakspapir 1 HER.

4. Regnskap for 2019 med revisjonsberetning. Hent sakspapir 2 og 3 HER og HER.

5. Direktør orienterer om driften i 2020. Hent sakspapir 4 HER.

6. NPUs styre fremmer forslag til vedtektsendringer. Hent sakspapir 5 HER.

7. Godkjenning av budsjett for 2021 - herunder nye medlemsavgifter. Hent sakspapir 6 HER.

8. Valg av styre ( ett styremedlem på valg). Hent sakspapir 7 HER.

9. Valg av valgkomité. Se sakspapir 7.

10. Valg av revisor. Se sakspapir 3.