Årsmøte 2017

dato

15 mai 2017, 13:00 — 16:00

sted

Det Norske Teatret , Oslo

Det kalles med dette inn til åpent medlemsmøte/årsmøte mandag 15. mai 2017 kl. 13.00–16.00.

Sted: Det Norske Teatret, Bikuben

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted, altså innen 1. mai 2017. Sakspapirer sendes ut umiddelbart etter dette.  

Vi ber om påmelding til årsmøtet via denne lenken.

Del 1. Åpent medlemsmøte

Styreleder Tor Lægreid orienterer om utviklingen i NPU

NPU-medlemmer om verdien av medlemskapet og samspillet med NPU (TBA)

Ordet fritt

Del 2: Årsmøte

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Styrets årsmelding for 2016

5. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning

6. Handlingsplan for omstilling

8. Nye medlemsavgifter

9. Valg av nye styremedlemmer 

10. Valg av valgkomite

11. Valg av revisor