NPU BASIS & PLUSS

Nytt medlemskap for en ny og forandret sektor
Meld deg inn eller oppgrader →

Nyheter

Derfor velger vi plussmedlemskap

Skrevet av NPU
Kulturmonitor
27.01.2021
Collage 27 01 2021
Kunnskap om publikum er en forutsetning for offentlig støtte. I tildelingsbrevet til institusjonene som får statstilskudd står det at «Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. I årsrapporten skal det redegjøres for hvordan institusjonen følger opp arbeidet med publikumsutvikling». For mange institusjoner er det derfor en no-brainer å slutte opp om et tiltak som gir tilgang til innsikt i eget og resten av bransjens publikum.

Hjelp oss å lage en god møteplass. Bli med på spørreundersøkelse.