NPU-konferansen 2020

12. og 13. november 2020

FRA ANOLOG TIL DIGITAL MØTEPLASS

I 2019 befestet NPU-konferansen sin posisjon som den viktigste tverrfaglige møteplassen for publikumsutvikling i Norden. 367 deltakere fra 159 ulike organisasjoner i Norge, Svergie, Danmark og Finland deltok i samtalen om kunst, kultur, penger og publikum.12 nominerte til NPU-prisen delte sine erfaringer og 7 internasjonale case ble presentert fra henholdsvis USA, England og Danmark. Ressurser fra NPU-konferansen 2019 er tilgjengelig HER.

245 billetter er allerede forhåndssolgt til årets konferanse den 12. og 13. november. Konferansen er planlagt i Oslo i samarbeid med Munchmuseet og Deichman. Det er fortsatt usikkert om det vil bli mulig å møtes fysisk i november, og vi har derfor satt i gang utviklingen av en digital konferansearena. Vi kan derfor berolige alle som har tenkt seg på NPU-konferansen vil finne sted - enten som en rent digital arena eller som en mix- mellom analog og digitalt.

HJELP OSS Å LAGE EN GOD DIGITAL MØTEPLASS!

I forbindelse med utviklingen trenger vi DINE innspill til både innhold og formater. Vi ber deg derfor om ved å svare anonymt på denne SPØRREUNDERSØKELSEN. Den tar deg bare ca 5 minutter, og vil være et viktig bidrag i utviklingen.

ÅRETS TEMA - PUBLIKUMSUTVIKLING 2020

Årets konferanse kurateres rundt to av store innsiktsprosjektene i NPU i år: COVID-19 Monitor og PUBDATA 2020.

På konferansen får du svar på : HVEM ER PUBLIKUM, HVOR REPRESENTATIVE ER DE, HVOR STOR ER KRYSSBRUKEN MELLOM INSTITUSJONENE, OG HVORDAN HAR KORONAKRISEN PÅVIRKET PUBLIKUMS VANER OG HOLDNINGER TIL DELTAKELSE I INSTITUSJONENE ETTER KRISEN?

Da vi startet planleggingen av konferansen i januar 2019 var det økt representativitet som sto som overskrift for arbeidet. Det er fortsatt like viktig. Men etter 26. februar og særlig etter at institusjonene stengte fra og med 13. mars, har situasjonen endret seg. Smittevernstiltak i form av hjemmekarantene og nedstenging av institusjonene har ført til at det har bredt seg en "Sense of urgency" i relasjon til etablerte brukere.

NPU Innsikt : COVID 19 AUDIENCE OUTLOOK MONITOR

Hva skjer med publikum i koronaens tid? Mister de interessen eller kommer de til å bli mer ivrige etter å delta enn noen sinne?

NPU har mottatt henvendelser fra medlemmer som vil vite hvordan koronakrisen påvirker relasjonen til ulike publikumsgrupper. Har vi mistet noen på veien? Hvilke tiltak vil senke tersklene for å møtes hos oss igjen? Og burde vi satse sterkere digitalt? Eller er folk allerede er i ferd med å bli digitalt utmattet? Og sist men ikke minst: hvordan påvirker krisen betalingsviljen for fysiske og digitale arrangementer på lengre sikt?

Alt dette og mere til får du svar på dersom du velger å delta i den rullerende internasjonale publikumsundersøkelsen COVID 19 Audience Outlook Monitor som starter allerede nå i mai og løper ut året. Les mer om hvem som står bak undersøkelsen og hvordan den er lagt opp på prosjektet egen hjemmeside hos NPU. Her kan du melde din interesse for å delta

NPU Innsikt: PUBDATA 2019 - 2020 - På vei mot NPU Kulturmonitor

NPU arbeider for at flere og andre enn de kulturelt og økonomisk privilegerte skal føle seg hjemme i de offentlig finansierte institusjonene og for at den nyskapende kunsten skal kunne nå et større og bredere publikum. Vi produserer og formidler innsikt som gir aktørene i feltet bedre kunnskap om hva som fungerer i arbeidet med publikumsutvikling. NPU-konferansen har etablert seg som en viktig bransjeovergripende møteplass og den eneste publikumsfaglige konferansen i Norden.

PUBDATA er en pilot på vei mot etableringen av NPU Kulturmonitor; et digitalt sektorstøtte-verktøy som skal gi et samlet bilde av markedet for kunst og kultur i Norge. Datakildene er transaksjonsdata fra bookingsystemer i utvalgte teatre, orkestre, museer, bibliotek og festivaler, kombinert med data fra spørreundersøkelser blant institusjonenes publikum og i befolkningen. Hensikten er å gi institusjonene innsikt i egen publikumsutvikling og bransjen et samlet bilde av brukere, ikke-brukere og potensielle brukere.

Funn og implikasjoner fra begge de to store innsiktsprosjektene vil bli delt og diskutert under NPU-konferansen 2020 og vi forventer stor interesse fra hele feltet.

NPU-PRISEN 2020

NPU-prisen deles normalt ut under NPU-konferansen. dersom det i år bli kun digital konferanse vil vi vente med prisutdelingen til det blir mulig å samles digitalt. Mer om dette senere!

I arbeidet med NPU-prisen vil vi i år ha et ekstra fokus på virksomheter som utnyttet det digitale mulighetsrommet til å gjøre seg relevant for eksisterende og nytt publikum i 2020.

I den forbindelse vil vi sende ut en undersøkelse til alle våre medlemmer for å fange opp det som skjer av digital innovasjon og som har effekt i forhold til hvor mange, hvordan og hvem som deltar.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om arrangementet i kommende nyhetsoppdateringer. Foreløpig er det bare å holde av datoene!