COVID-19 Monitor

Nyheter

Nyheter

Deltakende institusjoner

Tidslinje

Veiledende priser

Den norske undersøkelsen er finansiert i samarbeid med Kulturrådet og NTO. Dette reduserer kostnaden ved å delta.

Vi har lagt opp en solidarisk modell hvor de med størst offentlig tilskudd betaler betydelig mer enn de med minst.

  • Offentlig innskudd:
  • Inntill 10 mill
  • Inntill 50 mill
  • Inntill 100 mill
  • Over 100 mill
  • Egenandel
  • 10.000,- eks mva
  • 15.000,- eks mva
  • 20.000,- eks mva
  • 25.000,- eks mva

Samarbeidspartnere

Undersøkelsen distribueres til institusjoner i Norden, USA og Australia i samarbeid med bransjeorganisasjoner i de ulike landene. Dette er våre samarbeidspartnerne så langt:

Hvem står bak undersøkelsen?

Sortert etter a-å å-a