Arts & Audiences

Nordisk plattform for kunnskapsdeling og samarbeid

Etter seks år med turnerende konferansevirksomhet i Norden har de tre nasjonale, bransjeovergripende aktørene innenfor samme språkområde bestemt seg for å samarbeide tettere om å utvikle felles tjenester. CKI, NPU og RePublik vil utforske hva de norske, svenske og danske kunst- og kulturinstitusjonene har til felles. Hvordan arbeides det med publikumsutvikling i de tre landene? Hva kan vi lære av hverandre?

Samarbeidspartnere

Arkiv