NPU prisen 2019

Nationaltheatret, Rogaland Teater, Dansens Hus og Nasjonalmuseet stakk av med de fire NPU-prisene under årets prisutdeling 12. november på USF Verftet i Bergen. Vi gratulerer tre særdeles verdige vinnere! 

NPU prisen 2019

Nationaltheatret, Rogaland Teater, Dansens Hus og Nasjonalmuseet stakk av med de fire NPU-prisene under årets prisutdeling 12. november på USF Verftet i Bergen. Vi gratulerer tre særdeles verdige vinnere! 

Hvert år deler Norsk Publikumsutvikling (NPU) ut NPU-prisen under den årlige NPU-konferansen. Vi leter etter kandidater som kan vise betydelige resultater i en eller flere av fire kategorier.

1. Øker
Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i tilstrømming, digitalt engasjement eller inntekter, uavhengig av sosiodemografisk profil, som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

2. Forsterker
Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon til etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil. Forsterket relasjon kan måles i økt og mer bredspektret bruk av institusjonens programtilbud, økt gjenkjøp/frekvens, økt tilfredshet med tilbudet, bedret omdømme, etc. 

3. Utvider
Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil som resultat av målrettet arbeid med program, kommunikasjon, arrangementer, etc. Som konsekvens av denne økningen har institusjonen oppnådd et mer mangfoldig og representativt publikum, som i større grad speiler den sosiodemografiske sammensetningen i befolkningen. 

4. Fornyer
Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum. I denne kategorien er det ikke et krav at man kan se effekter av arbeidet, men det kan gis pris til innovativt arbeide som allerede har demonstrert effekt. 

Hva ser vi etter?

NPU definerer publikumsutvikling som endringsarbeid med tydelige, langsiktige og tverrfaglige målsettinger for å utvide publikumsgrunnlaget. Prisen gis til organisasjoner som arbeider strategisk med publikumsutvikling.

For å vinne prisen må det være mulig å dokumentere en endring i publikumsgrunnlaget, og sannsynliggjøre at endringen har sammenheng med strategiske/kunstneriske valg og gjennomføring av planer/tiltak.

Vi ser etter dokumenterte endringer i antall, sosiodemografisk sammensetning og/eller etterlatt inntrykk. Vi ser også etter aktører som har utviklet klare og tydelige mål og som evaluerer eller har evaluert effekten/måloppnåelsen over tid. Juryen vil være spesielt mottagelige for prosjekter som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Resultatene springer ut fra en klart definert satsing forankret i formålet med virksomheten
  • Resultatene kan dokumenteres


Relatert innhold

Relatert innhold

Jury

Tidligere vinnere

Arkiv