NPU-prisen 2019

Kategori

Øker

Nominerte

Kategori

Forsterker

Nominerte

Borealis

Borealis ble nominert i kategoriene forsterker og utvider

Fem dager i mars hvert år, inntar Borealis hele Bergen by med nye musikalske eksperimenter fra Norge og resten av verden. De presenterer konserter, installasjoner, forestillinger, foredrag og filmer på mange av byens små og store, kjente kjære, men også mer overraskende arenaer. De presenterer eksperimentell musikk av nålevende komponister, lydkunstnere, improvisatører og musikere og tilstreber å være tilgjengelig for alle fra førstegangslytteren til den erfarne musikkviter, fra de aller minste til de eldste og mest trente lytterne. Borealis har siden 2015 vært gjennom en endrings- og utviklingsprosess som har hatt som mål å øke antall besøkende og å endre den sosiodemografiske sammensetningen både blant utøvere og publikum. De arbeider strategisk med utviklingen av merkevaren i alt fra grafisk profil til skreddersydde arrangementer for uinnvidde lyttere, og har satt seg som overordnet mål å skape trygge rammer for den utfordrende kunsten. De samarbeider med en rekke aktører for å nå ut til ulike miljøer. Det kunstneriske programmet reflekterer den mangfoldige verden vi lever i med flere kvinner, unge, og skeive artister på plakaten. Etterlatt inntrykk er en yngre, mer inkluderende, mer fargerik og mer synlig festival som ikke bare inviterer publikum til å lytte til seg, men anstrenger seg for å lytte til publikum i form av surveys og fokusgrupper. Et eksempel til etterfølgelse i samtidskunstfeltet.

Kategori

Utvider

Nominerte

Borealis

Borealis ble nominert i kategoriene forsterker og utvider

Fem dager i mars hvert år, inntar Borealis hele Bergen by med nye musikalske eksperimenter fra Norge og resten av verden. De presenterer konserter, installasjoner, forestillinger, foredrag og filmer på mange av byens små og store, kjente kjære, men også mer overraskende arenaer. De presenterer eksperimentell musikk av nålevende komponister, lydkunstnere, improvisatører og musikere og tilstreber å være tilgjengelig for alle fra førstegangslytteren til den erfarne musikkviter, fra de aller minste til de eldste og mest trente lytterne. Borealis har siden 2015 vært gjennom en endrings- og utviklingsprosess som har hatt som mål å øke antall besøkende og å endre den sosiodemografiske sammensetningen både blant utøvere og publikum. De arbeider strategisk med utviklingen av merkevaren i alt fra grafisk profil til skreddersydde arrangementer for uinnvidde lyttere, og har satt seg som overordnet mål å skape trygge rammer for den utfordrende kunsten. De samarbeider med en rekke aktører for å nå ut til ulike miljøer. Det kunstneriske programmet reflekterer den mangfoldige verden vi lever i med flere kvinner, unge, og skeive artister på plakaten. Etterlatt inntrykk er en yngre, mer inkluderende, mer fargerik og mer synlig festival som ikke bare inviterer publikum til å lytte til seg, men anstrenger seg for å lytte til publikum i form av surveys og fokusgrupper. Et eksempel til etterfølgelse i samtidskunstfeltet.

Kategori

Fornyer

Nominerte

Tidligere vinnere

Arkiv