NPU prisen 2018

Kartleggingen av kandidater til NPU prisen 2018 startet 1. april og avsluttet 1. oktober. Fristen for nominasjon gikk ut 1. september. I tiden fram til 1. oktober arbeider vi med å forberede nominasjoner for juryen, som trer sammen 12. oktober. 13 november ble prisen delt ut under NPU-konferansen 2018 i Hamar Kulturhus.

NPU prisen 2018

Kartleggingen av kandidater til NPU prisen 2018 startet 1. april og avsluttet 1. oktober. Fristen for nominasjon gikk ut 1. september. I tiden fram til 1. oktober arbeider vi med å forberede nominasjoner for juryen, som trer sammen 12. oktober. 13 november ble prisen delt ut under NPU-konferansen 2018 i Hamar Kulturhus.

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet med prisen er å få oversikt over best praksis i feltet for å forstå hva som virker i arbeidet med publikumsutvikling over tid, fremheve de som får til å utvikle publikumsgrunnlaget, og for å dele deres kunnskap og erfaringer med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. I 2018 har 120 institusjoner svart på Denne Undersøkelsen. På bakgrunn av svarene og den oversikten vi har over feltet fra tidligere år, har vi i år gjennomført kartleggings-samtaler med 38 aktører. 12 av disse løftes fram for juryen. De 12 kandidatene blir nominert av NPUs administrasjon innenfor en eller flere av følgende kategorier:

BESTE PRAKSIS

1. Øker mest:
kan dokumentere betydelig økning i tilstrømming over tid som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

2. Formidler best:
kan dokumentere betydelig innsats for å formidle sin kunstform/kulturtilbud til nye grupper.

3. Inkluderer flest:
kan dokumentere økt publikumsmangfold som følge av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

NESTE PRAKSIS

kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Relatert innhold

Relatert innhold

Jury

Kategori

Formidler best

Nominerte

Kategori

Øker mest

Nominerte

Kategori

Inkluderer flest

Nominerte

Kategori

Neste praksis

Nominerte

Tidligere vinnere

Arkiv