WolfBrown - spissmiljøet i USA

by NPU — 2016-02-14

Making sense of Audience Engagement er en "klassiker" innenfor publikumsutviklings-litteraturen i USA.  Den handler om hvordan du som publikumsutvikler kan kuratere hele opplevelsen, gjennom alle stadiene i kommunikasjonen med publikum. Forløpet starter med at du sender ut de første nyhetene om at noe skal finnes sted og avrundes med at du inviterer dem tilbake til din neste visning. Ulike faser krever ulike former for kommunikasjon og oppmerksomhet, noe er viktig i undersøkelsesfasen, andre ting i bearbeidelsesfasen. Studien bygger på et stort feltarbeid og deler publikum inn i ulike typer etter hvilke måter de liker å engasjere seg på. Sterkt anbefalelsesverdig lesning!

Rapporter