Vilkår og verdi - til deg som vurderer å delta

by NPU — 2020-05-02

Bruksverdi

Undersøkelsen avdekker hvordan koronakrisen påvirker ditt publikumsgrunnlag.

Funnene vil gi deg innsikt i hvordan pandemien og myndighetens tiltak for å begrense smitte påvirker publikums vilje og evne til å delta, analogt og digitalt, og hvordan de vil respondere etter hvert som de strenge tiltakene oppmykes. Den vil gi deg oversikt over bevegelser i feltet på nasjonalt nivå og internasjonalt sammenlikningsgrunnlag.

Undersøkelsesdesign

Undersøkelsen er utformet som en sporingsstudie som går over 9 måneder, med minst tre runder med datainnsamling. Første runde med datainnsamling foregår i slutten av mai, neste runde i slutten av august, og den siste i oktober eller november avhengig av situasjonen. Vi ønsker å gjennomføre siste runde når publikum har begynt å vende tilbake til institusjonene.

Som deltakerinstitusjon vil du ha tilgang til dine egne og resten av feltets aggregerte resultater gjennom WolfBrowns nettbaserte rapporteringsverktøy. Du vil også motta en kort rapport i ppt-format fra NPU etter hver innsamlingsrunde, som kan benyttes i strategiske diskusjoner internt. Rapporten er utarbeidet av NPU i samarbeid med WolfBrown.

Utvalg/Populasjon

Dette er en kunde/bruker-undersøkelse. Det forutsettes at du har et kunde/bruker-grunnlag bestående av personer som har gitt deg samtykke til å kontakte dem på denne måten.

Som deltakerinstitusjon forplikter man seg til å sende en utgående e-postmelding med invitasjon til å delta som respondent, tre ganger, til tre ULIKE utvalg av publikumsgrunnlaget, på bestemte tidspunkt angitt at NPU.

Utvalget er ikke begrenset oppad i størrelse, men et minimumskrav for å delta er at du har sikret deg samtykke fra minimum 1200 personer, slik at du kan sende ut minimum 400 invitasjoner i hver runde. Utvalget skal inneholde kunder/brukere som har besøkt deg/løst billett siden januar 2018.

Ad GDPR: Det er du som sender ut invitasjonene og respondentene forblir anonyme for NPU og WolfBrown.

Spleiselag med solidarisk modell - max 25000 - min 5000

Den norske undersøkelsen er finansiert i samarbeid med Kulturrådet og NTO, noe som reduserer kostnaden ved å delta.

Dersom minimum 25 institusjoner forplikter seg til å delta vil egenandelen per deltaker ligge på ca. 14.000 eks mva i snitt.

Vi legger opp til en solidarisk modell hvor de med størst offentlig tilskudd betaler betydelig mer enn de med minst.

Vi har lagt til grunn at det skal koste max 25.000,- eks mva for de med over 100 mill i tilskudd og minimum 5000,- eks mva for de med inntil 10 mill i offentlig tilskudd.

Sjekk antall potensielle respondenter med den i din organisasjon som har oversikt over dette. Vi spør om dette i online skjemaet du skal fylle ut.

Husk at du må ha minimum 1200 aktive brukere i en eller annen form for database, som har kjøpt billetter, medlemskap, abonnement eller på annen måte registrert seg som bruker etter 1. januar 2018.

Når du har sjekket antallet tilgjengelig kan du gå til registrering HER