Rapport: Influencere på kunstsenteret

skrevet av Vikki N. Walle-Hansen — 2018-08-22

Henie Onstad Kunstsenter skal knytte til seg to influencers som skal være med og engasjere unge til å besøke Henie Onstad Kunstsenter – hovedsakelig unge som aldri/sjeldent har vært der før. Influencerne skal produsere innhold i samarbeid med HOK, og dele dette i sine kanaler og med sitt nettverk for å nå ut til de unge.

Innsiktsbehov: HOK trenger innsikt fra de unge til å forstå hvem denne målgruppen aspirerer mot. I hvilke kanaler oppsøker de denne typen innhold og inspirasjon? Hvilken profil eller hvilke profiler har influencerne HOK skal bruke i dette arbeidet? Hvem er de? Hva gjør at målgruppen lytter til akkurat dem?

Mål: Hjelpe Henie Onstad Kunstsenter med å finne ut hvilke personer de skal velge/hva slags profiler de skal gå etter, og hva som er riktig kanalvalg for å nå de unge.

Kontaktperson Henie Onstad Kunstsenter:

• Gunhild Varvin, Kommunikasjonssjef

Kontaktperson Opinion/Yoice:

  • Vikki N. Walle-Hansen, seniorkonsulent Trendanalyse og Innovasjon

  • Marianne Wille Syvertsen, analytiker

  • Nora Clausen, seniorrådgiver

Les den fullstendige rapporten under.

Rapporter