Rapport: Digital kulturarena - Bergen NÅ

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-09-30

I tråd med Digital agenda for Norge vedtatt i stortinget i april 2016, satser Bergen kommune stort på digitalisering av kommunens tjenester til befolkningen. På kulturområdet satses det blant annet på etablering av digital plattform for formidling av alle kulturaktørenes tilbud til byens befolkning og tilreisende, samt og herunder redaksjonelt stoff, kritikk og debatt, opptak, arkivering og strømming av forestillinger og konserter som kan vises på kinoer, sykehjem, skoler, barnehager, og som kunst i offentlige rom. En slik strømmetjeneste vil kunne få både sosiale og kommersielle effekter.

Rapporter