Publikumsutvikling på dansk

by NPU — 2016-02-14

I 2011 laget Louise Ejgod Hansen en rapport som så på hvordan kulturinstitusjoner i region Midt-Jylland arbeidet med publikumsutvikling. Hun brukte blant annet Nobuko Kawashimas inndelinger av ulike typer publikumsutvikling i sin analyse. 

Rapporter