Planlegger

by NPU — 2016-02-26

Dette er et rammeverk for å planlegge et utviklingsforløp laget av The Audience Agency. Med utgangspunkt i noe lignende kan du legge opp et planmessig forløp forankret i din virksomhets formål og analyse av eksisterende publikum. NPU er i ferd med å utvikle en egen verktøykasse med en mal for planmessig publikumsutvikling, som vil bli lansert i løpet av 2016. Ta kontakt dersom du er ivrig etter å komme i gang!

Rapporter