Opne dører

by NPU — 2016-02-09

Rapporten tar for seg resultatene fra forskningsprosjektet «Analyse av visuelle arenaers kommunikasjon med publikum». Målet har vært å etablere kunnskap om hvordan institusjonene kommuniserer med ulike publikumsgrupper, med fokus på hva som fungerer godt og hva som kan gjøres bedre – identifisere mulige hindringer eller barrierer for ulike grupper av publikum å besøke museene. Undersøkelsen er en «case study» av Kunstmuseene i Bergen sentrum og Bergen Kunsthall, og det er lagt vekt på å identifisere publikumsbarrierer ved disse institusjonene som en også kan finne ved andre museum og institusjoner.

Prosjektet tar utgangspunkt i tre ulike perspektiv:

  • Hvordan kunstinstitusjonene selv oppfatter at de kommuniserer med omverden
  • Hvordan ulike publikumsgrupper oppfatter kommunikasjonen
  • Hvordan forfatterne som kulturforskere vurderer den kommunikative praksisen, med utgangspunkt i teoretisk og empirisk forkunnskapLast ned rapporten (pdf) her: Opne dører? 

Analyse av Bergen Kunstmuesum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum

Forfattere: Ola K. Berge og Bård Kleppe

Dato: 30. mai 2012

Oppdragsgiver: Norsk publikumsutvikling

Rapporter