Juryen for NPU-prisene 2019

by NPU — 2016-02-25

Den nye juryen består av Liv Ramskjær fra Museumsforbundet, Marianne Dyrnes Vallat fra NTO, Tone Østerdal fra Akershus fylkeskommune, Louise Ejegod Hansen fra Århus universitet, Ingrid E. Handeland fra NPU og Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen for Scenekunst i Danmark. Bjørnsen er jury-formann.

Vi er veldig fornøyd med at vi har fått med oss representanter fra de ulike bransjene innenfor NPU-feltet, og at disse får anledning til å drøfte hva som er god publikumsutvikling med to av de fremste publikumsutviklings-”viterne” i skandinavia, Bjørnsen og Ejgod Hansen. Fra NPUs side er både direktør, Ingrid E. Handeland og prosjektleder Nina Koren representert, sistnevnte som juryens sekretær.

NPUs viktigste oppgave i forbindelse med pris-arbeidet er å drive research i feltet for å finne de gode kandidatene.

-Vi gleder oss til å ta fatt på dette uhyre spennende arbeidet, sier Handeland. Første året fikk vi inn relativt få nominasjoner. I fjor var det 23 som foreslo sitt kandidatur, og i år håper vi på enda flere gode kandidater å velge mellom.

Vi har ikke full oversikt over hva som rører seg i feltet og er helt avhengig av tips, understreker hun.

- Det er også litt av poenget med prisen, forklarer hun. Gjennom kartleggingen av gode kandidater oppdager vi gode case som kan deles med resten av feltet, og gjennom å drøfte dem i juryen utvikler vi kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer i arbeidet med å nå ut til nye grupper. 

Nytt av året er også at vi har utarbeidet en veiledning til bruk i forbindelse med utfylling av nominasjonsskjemaet. Du finner det på nettsidene våre under fanen NPU-prisen.