NPU-undersøkelse: Kjennskap og holdninger til kunst i byens offentlige rom

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-27

NPU og Opinion har på vegne av Oslo kommune og Oslobiennalen 2019 hentet inn kunnskap om hva folk i Oslo mener om kunst i offentlig rom, og hva Norges befolkning har av kjennskapen til Gustav Vigeland. Funnene overrasker ikke. Folk liker kunst utendørs, både i det offentlige rom og i Vigelandsparken.

Rapporter