NPU-prisen 2016

by NPU — 2016-10-20

Vi innførte NPU-prisen i 2014 for å forstå hva som skjer i feltet, kartlegge best praksis, utvikle standarder for god publikumsutvikling, og hedre de som hedres skal. Det kom inn 26 nominasjoner i år og ti av dem ble grundig evaluert. 1. september kåret juryen de tre finalistene som fikk presentere sitt arbeid under konferansen under overskriften Best Praksis. De tre var (i alfabetisk rekkefølge) Det Norske Teatret, Munchmuseet og Ultima.

Vinneren av NPU-prisen ble annonsert under NPU-konferansen mandag kveld klokken 21:00 etter at juryens formann Egil Bjørnsen hadde gjennomgått juryens arbeid og begrunnelser. Juryens begrunnelser kan du lese under. 

VINNER: Det Norske Teatret

Med utgangspunkt i det kunstneriske, arbeider Det Norske Teatret for å skape scenekunst i, og for, et mangfoldig Norge. Satsingen på barne- og ungdomsteatret Den mangfaldige scenen i samarbeid med Bondeungdomslaget i Oslo og Noregs Ungdomslag, og skuespillerutdanningen Det Multinorske, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, representerer betydelige investeringer fra teatrets side. Tiltakene springer ut av en langsiktig og helhetlig mangfolds- og publikumsstrategi som kommer til uttrykk gjennom et åpent og inkluderende teaterhus med et mangfold av kulturelle uttrykk på repertoaret. Gjennom re-fortolkningen av Det Norske Teatrets rolle, som innflytternes og minoritetenes teater, forbindes teatrets historiske røtter med samtiden. Juryen ser et teater som tar konsekvensene av samtidens demografiske kompleksitet, og som redefinerer seg som et moderne storbyteater i prosessen. Det er etter juryens oppfatning dristig, viktig og riktig.

FINALIST: Munchmuseet 

Munchmuseet kunne ha avventet at et nytt bygg i Bjørvika skulle skape publikumsmessig suksess. I stedet gjennomfører de en snuoperasjon innenfor eksisterende rammer som re-aktualiserer Munchs kunst. De løfter en kunsthistorisk turistattraksjon til et senter for relevante, moderne kunstopplevelser. Nøkkelen til suksessen ligger i en omfattende verdi og strategiprosess som har munnet ut i en ny merkevareplattform. På dette grunnlaget har museets ulike fagmiljøer etablert et felles språk om publikum som utgangspunkt for nye utstillings- og kommunikasjonskonsepter. De demonstrerer høy bevissthet om segmentering og innsikt i forskjellige målgruppers ønsker og behov under museumsopplevelsen. Gjennom dialog med så vel kunsthistorien som samtidskunsten, har museet klart å re-aktualisere både museet og Munchs kunst for nye og yngre grupper. De arbeider systematisk med publikumsutvikling, gjør undersøkelser, evaluerer tiltak og kan demonstrere både høye salgstall og økt publikumsmangfold.

FINALIST: Ultima

Ultima kunne valgt å fortsette livet som nisje-festival for samtidsmusikk, men har i stedet tatt mål av seg til å nå bredt ut, og har klart det. Arbeidet synes gjennomsyret av et
genuint ønske om å oppnå både kunstnerisk utvikling og publikumsutvikling. Gjennom et fokusert kommunikasjonsarbeid - integrert i den kunstneriske ledelsen - og med selvtillit på feltets vegne, har de klart å formidle samtidsmusikkens potensiale og slektskap med andre musikk- og kunstformer, og å få festivalen til å fremstå som bredspektret snarere enn smal, og inviterende snarere enn innadvendt. Ultima fremstår som lett å forholde seg til, selv-uhøytidelige, men alltid seriøse. De har klart kunststykket å re-brande seg selv som en interessant, tiltalende og relevant festival for et mye mer mangfoldig publikum enn tidligere, både musikkekspertene, de godt voksne kulturkvinnene, barnefamiliene og de yngre og kulturelt utprøvende gruppene.