NPU-konferansen 2019: Vi må snakke om penger

by NPU — 2020-01-27

Nå ligger de fleste sesjonene fra NPU-konferansen 2019 på vår Youtube-kanal som opptak, og kan i tillegg sees under. Presentasjoner ligger som PDF nederst i artikkelen.

The White Pube: Everything wrong with the museums | NPU-konferansen 2019

The White Pube is the practice of artists Gabrielle de la Puente and Zarina Muhammad, under which they write criticism, exhibit and curate. Since its launch in October 2015, The White Pube have gained an international readership and an involved social media following due to their success in diversifying the identity of the art critic. The White Pube write to demand artistic quality from practitioners and institutions, but also to decolonize and democratize gallery audiences, and to encourage subjective criticism as an accessible and relevant form of art writing. They ask: Why do museums never ask their audience what they want to see? Gabrielle de la Puente and Zarina Muhammad will open the NPU Conference 2019 as The White Pube, to wake the Norwegian museums up to «everything» that's wrong with the museums.

Marte Mjøs Persen ønsker velkommen til Bergen | NPU-konferansen 2019

Ordfører Marte Mjøs Persen ønsker velkommen til Bergen.

Velkommen til NPU-konferansen 2019

Ny styreleder i Norsk Publikumsutvikling (NPU), Maria Utsi, ønsker velkommen til årets konferanse. NPU-direktør Ingrid E. Handeland introduserer det overordnede temaet for årets program.

Kulturpolitisk kvarter | NPU-konferansen 2019

Kulturmeldingen peker mot økt brukermangfold og økt brukerbetaling. Hva er egentlig forskjellen på rød og blå kulturpolitikk? Jens Kihl (Bergens Tidende) møter Anette Trettebergstuen (Ap) og Kristin Ørmen Johnsen (H) til debatt om kultursektorens utvikling, brukermangfold, brukerbetaling og spleiselaget mellom stat og kommune.

Kulturnytt | NPU-konferansen 2019

Kulturrådets nye tenketank tenker høyt. Kulturrådets nye tenketank, eller rådgivende utvalg for institusjonsfeltet, består av et knippe utvalgte ressurspersoner fra kunst- og kulturfeltet som skal bidra i Kulturrådets arbeid med kulturøkonomi, økt inntjening og nye publikumsgrupper. I denne sesjonen møtes noen av tenketankens representanter til en samtale om penger. Ja, vi må snakke om penger, men også hvilke muligheter og utfordringer vi har foran oss i kunst- og kulturlivet i de neste ti årene: Hvordan skal kunst- og kulturinstitusjonene imøtekomme forventningene om økte egeninntekter, og samtidig åpne opp for nye stemmer og et større marked og et bredere publikum? Med: Jørn Knudsen, Pia Bergersen, Rhiannion Edwards og Kirsti Mathiesen Hjemdahl. Moderator: Monica Larsson.

Formidling 2.0 | NPU-konferansen 2019

Nationaltheatret er nominert til NPU-prisen for en omstilling av kommunikasjons- og formidlingsvirksomheten som forsterker relasjonen til eksisterende brukere, utvider kontaktflaten til nye publikumsgrupper og fører til økte besøkstall og økte egeninntekter. Munchmuseets formidlingsdirektør og hennes medforfatter av boka «Kunstformidling.Fra verk til betrakter», argumenterer for at kunstformidling må tenkes på nytt når grensene mellom kunst, formidling og markedsføring ikke lenger er like tydelige som de en gang var. Holder skillet på å viskes ut? Er alt formidling? Med Ida Halvorsen (Nationaltheatret), Gerd Elise Mørland (Munchmuseet) og Charlotte Blanche Myrvold. Moderator: Egil Bjørnsen.

Museumssamtalen | NPU-konferansen 2019

Kulturmeldingen peker mot økt brukermangfold, økt brukerbetaling og økt samarbeid med private givere. Hva vil det si for institusjonenes autonomi? For publikums deltakelse? For kunsten som blir utstilt? Denne sesjonen åpner med en videokommentar fra direktøren for Nordnorsk kunstmuseum, Jérémie M. McGowan, som setter premissene for deler av samtalen. McGowan stiller seg kritisk til den kulturpolitiske utviklingen, og kaller det hele for å forlate norske museumsverdier. Snakker han for feltet? Bør museene sette seg på bakbena, eller utnytte det kommersielle utviklingspotensialet? Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, møter markedsdirektør i Nasjonalmuseet, Tord Krogtoft; direktør i KODE, Petter Snare og direktør i Akershus kunstsenter, Rikke Komissar, til debatt om kunst, kunder, kommers og kapital.

Teatersamtalen | NPU-konferansen 2019

Kulturmeldingen peker mot økt brukermangfold og økt brukerbetaling. I denne sesjonen møtes teatersjef Morten Joachim (HAUT), tidligere styreleder Siren Sundland (DNS) og teatersjef Hanne Tømta (Nationaltheatret) til debatt om hvordan scenekunstinstitusjoner kan gjøre seg mer relevant for flere og samtidig øke egeninntjeningen. Samtalen modereres av Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge).

Regionreform-samtalen | NPU-konferansen 2019

Vil regionreformen føre til en prioritering av lokal amatørkultur og idrett på bekostning av den profesjonelle kunsten? Hvilken rolle spiller kunst- og kulturinstitusjonene i to av de store regionene fra neste år: Viken og Vestland? Og hvilke oppsider har regionreformen for institusjonene? Ronny Skaar (HFK) og Jon Endre Røed Olsen (BFK) møter Bernt Bauge fra Bergen Filharmoniske Orkester. Moderator: Harm Christian Tolden, Bergen kommune.

Formidling 2.0 | NPU-konferansen 2019

Nationaltheatret er nominert til NPU-prisen for en omstilling av kommunikasjons- og formidlingsvirksomheten som forsterker relasjonen til eksisterende brukere, utvider kontaktflaten til nye publikumsgrupper og fører til økte besøkstall og økte egeninntekter. Munchmuseets formidlingsdirektør og hennes medforfatter av boka «Kunstformidling.Fra verk til betrakter», argumenterer for at kunstformidling må tenkes på nytt når grensene mellom kunst, formidling og markedsføring ikke lenger er like tydelige som de en gang var. Holder skillet på å viskes ut? Er alt formidling? Med Ida Halvorsen (Nationaltheatret), Gerd Elise Mørland (Munchmuseet) og Charlotte Blanche Myrvold. Moderator: Egil Bjørnsen.

Hvilken verdi har den offentlig finansierte kunsten og kulturen for de unge? | NPU-konferansen 2019

I denne sesjonen får du vite hva som er drivere og barrierer for kulturbruk blant unge i et mangfoldig fylke som Akershus, og hvordan det står til med de unges økonomi og betalingsvilje. Gjennom de siste 18 månedene er det gjort 14 undersøkelser i brukerpanelet YOICE, utviklet av Opinion på oppdrag fra NPU og Akershus fylkeskommune. Inspirert av konferansens tema har vi snakket med de unge om penger. Når betalte de sist for et kulturarrangement? Hva utløste betalingsviljen og hva kan øke den? Og hvordan oppfattes gratisarrangementer? Blir det mer eller mindre attraktivt å delta? Med Marianne Wille Syvertsen og Kristine Kjeldsen fra Opinoin. Moderator: Hannah Wozene Kvam.

Jazz-prat | NPU-konferansen 2019

Kongsberg Jazzfestival og Moldejazz er nominert til NPU-prisen i år. Begge øker besøket kraftig de senere årene. Men hva vet de om eget publikum, hvordan vet de det og hva bruker de kunnskapen til? Vi stilte de samme spørsmålene til Vossajazz og Nattjazz, og gav de fire festivalsjefene fem minutter til å svare, pluss en halvtime i sofaen til samtale om publikumsutvikling med Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører. Presentert i samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter. Med Kai Gustavsen, Jon Skjerdal, Hans-Olav Solli og Trude Storheim. Moderator Tone Østerdal.

Henie Onstad Kunstsenter x Citrus: Nytt, ungt og mangfoldig | NPU-konferansen 2019

Henie Onstad Kunstsenter er nominert til NPU-prisen for sitt metodiske arbeid med å engasjere nye, unge og mangfoldige brukere som i utgangspunktet ikke hadde noen relasjon til kunstsentret via familie eller venner. Gjennom bruk av innsikt, klare og tydelige målsettinger, prøving og feiling, og justering av KPI-er, har de erfart at nøkkelen til suksess ligger i å la representanter for målgruppa stå for konseptutvikling, design og markedsføring. I dag finner nye unge brukere veien til Henie Onstad Kunstsenter. Møt kommunikasjonssjef Gunhild Varvin og Marion Fransrud og Temar Hagie fra Citrus Studio. Moderator: Hannah Wozene Kvam.

Flukten fra kinosalen | NPU-konferansen 2019

Har filmformatet tapt mot dramaseriene? Gjennomsnittlig antall besøk på kinoforestillinger i aldersgruppen 16-24 år har sunket med 75 prosent siden begynnelsen av 90-tallet. Hva skal til for å få stoppe ungdomsflukten fra kinosalen? Mer popcorn og blockbusters? Ape& Bjørn er nominert til NPU-prisen for sitt arbeid med å løfte den kunstneriske kvalitetsfilmen opp og ut til et nytt og ungt publikum. De møter Tor Fosse fra Bergen Internasjonale filmfestival, som har en overlappende visjon. BIFF introduserer flere unge til filmens verden enn noen andre festivaler i landet gjennom den Kulturelle skolesekken. Med Ruben Thorkildsen fra Ape&Bjørn og Tor Fosse fra BIFF.

Lincoln Center: The civic responsibility of arts institutions | NPU-konferansen 2019

Across the globe, as their dependence on private philanthropy increases, cultural institutions are tasked with building relationships with the communities that surround them in new and innovative ways. In an attempt to dialogue with the people they aim to serve, cultural leaders discover that their civic responsibilities may actually be as important, if not more so, than their artistic ones. This session will inspire participants to rethink their role in society by sharing Lincoln Center’s commitment to social impact and looking back on the history of the world’s largest performing arts center through the lens of civic engagement. With: Alex Sarian (Lincoln Center).

Lincoln Center: The young patrons program | NPU-konferansen 2019

Arts audiences have never been more informed or selective. Even with 6.5 million annual visitors, Lincoln Center constantly seeks to engage new generations of audiences and advocates. As a nonprofit institution, our strategy must be lean yet uphold our position as a major economic engine—contributing US$2.4 billion to the city of New York—and rely on support from ticket buyers and donors in a time when people’s interactions with and expectations of entertainment are fast-changing. This session will share the origins story, evolution, and best-practices surrounding Lincoln Center’s Young Patrons program to help cultural institutions chart a promising path to significantly and meaningfully connect with Millennial audiences: by diversifying programming, improving access, customizing outreach to targeted demographics, and building community. Med Kathryn Peterson (Lincoln Center).

Moderated talk: Civic responsibility | NPU-konferansen 2019

Moderated talk and questions from the audience. What would you ask Lincoln Center of the Performing Arts? With Alex Sarian & Kathryn Peterson. Moderator: Emma Lind, Arts Council Norway.

Danske tilstander | NPU-konferansen 2019

Fire år med effektivisering og nedskjæring av statstilskuddene har ført til økt fokus på forretningsutvikling og kommersielle samarbeid i dansk kuturliv. Har institusjonene blitt mer kyniske og instrumentelle, eller mer interessert i å samskape med sitt publikum? Rasmussen & Marker hjelper danske kulturinstitusjoner med å omstille seg. De arbeider ut fra en grunnleggende tro på at kulturlivet kan skape mer verdi for brukerne gjennom publikumsutvikling; herunder brukerinnsikt, konseptutvikling, organisasjonsutvikling, innovative kommunikasjons- og innholdskonsepter, skarpere forretningsplaner og gode ledelsesverktøy. Med Søren Mikael Rasmussen.

Content av unge for unge: Sikter smalt og treffer bredt | NPU-konferansen 2019

Journalisten og serieskaperen Nora Ibrahim (30) står bak flere NRK-suksesser, som «17» og «Faten tar valget», og blir stadig vekk omtalt som et stjerneskudd i media. Hun kommer til NPU-konferansen for å dele konkrete tips om hvordan man jobber så strategisk mot en spesifikk målgruppe at det blir interessant for allmennheten. Med Nora Ibrahim (The Oslo Company).

Lisa Baxter - The audience experience | NPU-konferansen 2019

There’s more creative and rewarding ways to make money than milking the market. According to Lisa Baxter the sector is to busy selling tickets and chasing visitor numbers. There is a need for experiential innovation and more human-centred experience design. Audience experience is the core product, she argues, not the artwork.The Experience economy is an opportunity for product development. Design thinking and customer journey mapping is key to future financial resilience. With: Lisa Baxter.

Inkluderende kulturliv | NPU-konferansen 2019

Hvordan kan vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? I dagens polariserte debattklima trenger vi kultur mer enn noensinne. Rasisme, nasjonalisme og utenforskap må bekjempes i fellesskap, og kulturopplevelser kan skape dette fellesskapet. Men mange er redde for å satse på mangfold fordi de tror det ikke vil gi kunstnerisk eller kommersiell avkastning. Silje Eikemo Sande er prosjektleder for det treårige prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» (2017-2019) finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet. I denne sesjonen deler hun noen viktige lærdommer som kan ruste institusjonene til et bedre mangfoldsarbeide. Moderator: Danby Choi.

Painting by numbers | NPU-konferansen 2019

What is the role of data in shaping artistically led organisations? What can our organisations learn from Big data? How can we use data to build a picture of our audiences? And how do we turn that data into actionable insight? In exploring these questions — and more! — this session will draw on examples from collaborative city-wide projects and consider how data is being used to shape strategy, as well as sharing some practical case study examples from individual organisations building audiences in the UK, Sweden and the USA. With Debbie Richards.

Publikumsutvikling innen klassisk musikk i Danmark -Lige Nu | NPU-konferansen 2019

Den danske utviklingseksperten Søren Rasmussen stepper inn for Trine Bille. I denne sesjonen kan du høre om en nylig avsluttet studie av publikmsutvikling blant danske orkestre og ensembler. Om undersøkelsens viktigste funn, og de mest lovende eksperimentene og formatene fra publikumsutviklingsfaget innen klassisk musikk i Danmark akkurat nå. Denne sesjonen går særlig inn på de utfordringene som de danske klassiske orkestrene står overfor, og hva de vil være nødt til å gjøre for å skape en mer bærekraftig økonomisk fremtid. Med Søren Mikael Rasmussen.

The road less travelled | NPU-konferansen 2019

Based on work Lisa has been conducting with Creative Scotland and The Touring Network Highlands and Islands (Scotland), this session will invite you to rethink how you create, programme and sell new work for remote and rural audiences. You will learn how to shift the focus of your touring funding applications from marketing towards audience experience, how to develop an audience experience statement that engages funders, stakeholders and audiences, and why the concept of ‘artistic vibrancy’ is more powerful then ‘artistic excellence’, to become focussed on audiences experience. With: Lisa Baxter

Kulturbruk i Street View-format | NPU-konferansen 2019

Bergen kommunes barnefamiliepanel med tilhørende kart-app er en ny metode for å samle og bearbeide store mengder data om brukere, og synliggjøre endringer over tid. Kulturaktører og andre kan visualisere hvor man har gjennomslag og hvor det er potensiale. Panelet brukes også til eksperimenter med publikumsutvikling, og vil være grunnlag for forskning. Kartene dekker kultur, idrett og annen fritid og gir anledning til å analysere små geografiske områder. Seksjonssjef William Hazell og rådgiver Andreas Roaldsnes presenterer hvordan panelet er bygget opp, og hva det foreløpig har gitt av innsikt, og to kulturinstitusjoner vil si litt om hva de kan bruke dataen og kartene til. Med: Andreas Roaldsnes og William Hazell fra Bergen kommune.

Datadrevet kulturliv: er vi klare for det? | NPU-konferansen 2019

Etter to fulle dager viet beste praksis publikumsutvikling med fokus på hvordan vi kan øke brukermangfoldet og brukerbetalingen i sektoren skal vi se framover. Bergen kommune er i ferd med å utvikle tilbudene til innbyggerne basert på automatisert datainnhenting. Kulturrådet skal på oppdrag av departementet ta et større ansvar for utvikling og produksjon av statistikk, utredninger og analyser på kunst- og kulturområdet og Norsk publikumsutvikling er i ferd med å utvikle en analysetjeneste som bygger på kunde- og brukerdata i institusjonene. Økt tilfang av data åpner for større brukerorientering. Er vi klare for det? Med: Robert Rastad, Renate Enemark Bergersen, Agnete Haaland, Thine Sletbakk Bugge og Kenneth Fredstie i samtale med Ingrid E. Handeland.


Mangler det en presentasjon? Enda flere er tilgjengelig HER.

Rapporter