NPU-Konferansen 2016: Kulturelt ansvar

by NPU — 2018-03-02

Her finner du videoopptak av foredrag, paneler og diskusjoner under NPU-Konferansen 2016: Kulturelt Ansvar samt keynotes fra ulike segmenter. 

Kulturelt ansvar 

Velkommen til Stavanger: NPU-konferansen 2016

Introduksjon Ingrid E. Handeland - NPU-konferansen 2016

Dariusz Stola, POLIN Museum - NPU-konferansen 2016

Henrichsen, Sharifi, Lorentzen og Utsi: Rom for kunst - NPU-konferansen 2016

Anne-Britt Gran: Oppsummering - NPU-konferansen 2016

Lars Petter Hagen, Ultima: 10 ambisjoner - NPU-konferansen 2016

Alan Brown: Kan kunstopplevelsen måles? - NPU-konferansen 2016

Alan Brown: Making Sense of Audience Engagement

Kristin Valla intervjuer Erik Ulfsby: Redefineringen av "det norske" - NPU-konferansen 2016

Stola, Seltun og Danielsen: Kulturelt ansvar - NPU-konferansen 2015

Einar Sævarsson: Wake up-call - NPU-konferansen 2016

Styrets ansvar - NPU-konferansen 2016

Best practice: Gitte Skilbred, Munchmuseet

Prestø, Boukris og Maisey: Kulturell makt - NPU-konferansen 2016

Rapporter