NPU-året 2020: Analysegjennombrudd og Bjørvika-konferanse

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2020-01-28

PUBDATA er et forprosjekt som tester ut eksisterende verktøy og metoder for å gi et samlet bilde av markedet for kunst og kultur i Norge. Datakildene er transaksjonsdata fra bookingsystemer i utvalgte teatre, orkestre, museer, bibliotek og festivaler, kombinert med data fra spørreundersøkelser blant institusjonenes publikum og i befolkningen. Hensikten er å gi institusjonene innsikt i egen publikumsutvikling og bransjen et samlet bilde av brukere, ikke-brukere og potensielle brukere.

Et helt nytt kapittel i Norsk publikumsutviklings historie

Ting tar tid. Sommeren 2013 dro jeg som nyslått direktør for et daværende NPU med et statlig oppdrag om å "gjøre publikumsundersøkelser av en kvalitet og med et omfang som kunne sette sektoren bedre i stand til å inkludere nye publikumsgrupper" til London. Formålet med reisen var å møte The Audience Agency, NPUs rollemodell i UK med overlappende misjon. Vi var nysgjerrige på den "Audience Finderen" de var i ferd med å utvikle, en data-aggregator som hadde som mål å tilføre kultursektoren kart over publikumsterrenget. Med utgangspunkt i kundedata fra institusjonene i kombinasjon med befolkningsundersøkelser og nasjonale husholdningsdata skulle de gi svar på hvem som bruker hva når og hvor med hvilke utbytte, og hvilke grupper som av ulike grunner står utenfor institusjonsmarkedet (de offentlig finansierte institusjonene : museer, teatre, ensembler etc).

NPUs statlige oppdrag ble merkelig nok borte da Linda Hofstad Helleland tok over som kulturminister, og fra 2016 har NPU drevet sin analysevirksomhet på oppdrag fra sine medlemmer i samarbeid med blant andre Opinion. I motsetning til TAA i England har vi ikke hatt statlige tilskudd til utvikling av overgripende sektor-støtte verktøy.

Ved inngangen til 2019 hadde vi fått en kulturminister fra Venstre som promoterte publikumsutvikling i alle sammenhenger (uten å bruke akkurat det ordet) og et Kulturråd med et mandat om å bidra til et større marked og et bredere publikum. Vi ble bedt om å gi innspill til Kulturrådets Kulturøkonomi-satsing. I denne situasjonen valgte NPUs styre å vie store deler av vår administrative kapasitet på å rigge NPU for en mulig framtid hvor staten igjen kommer til å satse på publikumsanalyse. Ved siden av NPU-konferansen i Bergen handlet 2019 hovedsakelig om å stable på beina ressurser til å realisere NPUs opprinnelige visjonen om levere en nasjonal segmenteringsanalyse for hele feltet. Det er derfor med stolthet vi kan annonsere at vi har klart å skaffe til veie 1.8 mill til å gjennomføre en Kulturmonitor-pilot i 2020. Piloten heter PUBDATA- 2019-2020. Lykkes vi med den kan det være starten på et helt nytt kapittel i Norsk publikumsutvikling.


NPU og TAA blir strategiske alliansepartnere

The Audience Agency har åpnet opp for internasjonale partnerskap. Ved siden av NPU i Norge er de i dialog med aktører i Danmark, Canada og Nederland. Som fremtidig strategisk alliansepartner åpner det seg muligheter for NPU til å være med å påvirke hvordan Audience Finder utvikler seg, samtidig som vi får tilført kunnskap og kompetanse fra andre aktører og regioner. Det vil komme norsk sektor tilgode i årene som kommer.

Img 6351

Selfie med Cimeon Ellerton fra The Audience Agency - vi har en svært god tone og gleder oss stort til å samarbeide!

Målet er å utvikle en prototype - en versjon av Audience Finder-verktøyet som kan fungere i Norsk sektor, en fremtidig NPU Kulturmonitor. Protoypen skal presenteres på NPU-konferansen i 2020 i Oslo.

Fra ide til gjennomføring

På årsmøtet i 2018 ba Den Norske Opera og Ballett NPU om å koordinere en nasjonal undersøkelse som kunne gi feltet god og relevant innsikt. De ønsket seg innsikt som ikke kun baserer seg på survey-basert data, men faktiske kunde- og brukerdata. Hvem kunne levere noe sånt?

Våren 2019 gjennomførte NPU samtaler med en rekke potensielle leverandører i det norske analysemarkedet. Vi intervjuet institusjoner i vårt eget medlemsnettverk om deres analysebehov og gjennomførte en workshop for NTO-medlemmer under Heddadagene i juni. Vi hadde dialog med ulike aktører som har arbeidet med aggregering av kundedata i andre sektorer, og vurderte å bygge en kulturmonitor i samarbeid med norske aktører.

Da det viste seg at The Audience Agency var i ferd med å åpne opp Audience Finder-verktøyet for partnere i andre land, bestemte vi oss for å gå i forhandlinger med dem. Høsten 2019 sikret vi oss tilskudd fra Kulturrådet (1 mill), Oslo kommune (400.000) og Bergen kommune (400.000), og i januar 2019 har vi ansatt prosjektleder og er i ferd med å legge siste hånd på avtaleverket med The Audience Agency. Det er snart klart hvilke institusjoner som får tilbud om å være med i piloten, og vi er i ferd med å avklare hvilke nasjonale datakilder som skal berike piloten. Målet er å utvikle en prototype - en versjon av Audience Finder-verktøyet som kan fungere i Norsk sektor, en fremtidig NPU Kulturmonitor. Protoypen skal presenteres på NPU-konferansen i 2020 i Oslo.

NPU-konferansen 12. og 13. november i Bjørvika - et must for alle i feltet!

PUBDATA 2019-2020 vil danne utgangspunkt for NPU-konferansen i 2020. Funn og implikasjoner vil bli delt og diskutert og vi forventer stor interesse fra hele feltet. Ikke bare er PUBDATA det mest spennende prosjektet i NPUs historie, men to av våre samarbeidspartnere åpner dørene til sine splitter nye hus. Vi gleder oss stort til å ønske velkommen til NPU-konferanse i samarbeide med Deichman, Munchmuseet og Den Norske Opera og Ballett. Vi kommer tilbake med mer informasjon om arrangementet i kommende nyhetsoppdateringer. Foreløpig er det bare å holde av datoene!

Bjørvika

Det nye Deichman Hovedbibliotek, Det nye Munchmuseet og Den Norske Opera og Ballett er medarrangører for NPU-konferansen 2020.