Norsk kulturbarometer 2012

by NPU — 2016-02-14

Norsk kulturbarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud. Undersøkelsen gir tall for hvor mange ganger man har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder. Den gir også tall for bruk av amatørtilbud og profesjonelle tilbud, kulturinteresse, tilgang til ulike kulturtilbud og folkes egne aktiviteter på kulturfeltet. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Deretter er den blitt gjennomført i 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og den siste i 2012. I 2012-undersøkelsen deltok 1996 personer.

Resultatene viser at for enkelte kulturtilbud har både andelen brukere og antall besøk sunket siden forrige undersøkelse. For andre tilbud har det vært liten forandring i denne perioden. 45 prosent gikk på teater, musikal eller revy i løpet av året i 2012. Dette er en nedgang fra 53 prosent i 2008. Gjennomsnittlig antall besøk på slike kulturtilbud var på 1,1 i 2012, mot 1,4 i 2008. Kvinner og de med høy utdanning og inntekt, går helst på teater, musikal eller revy.

I 2012 var 38 prosent på kunstutstilling. I 2008 var tallet 42 prosent. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn, utdanning betyr mye og besøket er størst i storbyene. 14 prosent gikk på ballett- eller danseforestillinger i løpet av et år i 2012, og 8 prosent gikk på opera eller operette. 61 prosent var på konsert. Flest besøk står de unge for og det er pop og rock som er mest populært.

67 prosent gikk på kino i løpet av et år i 2012. De unge går mest på kino, men antall besøk synker. 55 prosent var på et idrettsarrangement og 49 prosent besøkte et folkebibliotek. Barn og kvinner er de mest aktive her. 41 prosent var innom et museum siste 12 måneder, 31 prosent var på kulturfestival, helst på musikkfestivaler. 34 prosent var på et tros- eller livssynsmøte, mot 39 prosent i 2008. Kvinner, barn og eldre går helst på slike møter.

Stort sett har interessen for de ulike kulturtilbudene endret seg lite fra 2008 til 2012. Størst interesse har konserter, 21 prosent er meget interessert i det. Dernest kommer idrettsarrangement, med 20 prosent. Lavest interesse er det for opera og ballett, med henholdsvis 3 og 2 prosent. Hele 70 prosent er ikke interessert i å gå på ballettforestillinger. 20 prosent mener at billettprisen betyr mye for hvor ofte de går på konserter, mens 11 prosent mener det samme om museumsbesøk.

Andelen som driver med ulike egenaktiviteter innenfor kulturfeltet har endret seg lite fra 2008 til 2012. Den største forskjellen er at andelen som er medlem av bokklubb har sunket fra 17 prosent til 10 prosent de siste fire åra. Ellers viser tallene blant annet at 30 prosent var medlemmer av idrettslag i 2012, 37 prosent kan spille et instrument, 11 prosent driver med bildekunst eller kunsthåndverk, 14 prosent har opptrådt offentlig med sang eller musikk siste to år og 7 prosent er med i kor, orkester eller lignende.

Rapporter