AFK nettverk for publikumsutvikling: 2. samling

by NPU — 2017-04-16

Etter et vellykket møte i nettverket for publikumsutvikling 23. mars inviterer AFK til nytt nettverksmøte, 8. mai.

Tid: 09.00 – 14.00
Sted: Thon Hotel Opera

På bakgrunn av nettverksmøtet i mars er det besluttet av vi i 2017 skal fokusere på målgruppen unge, nærmere bestemt unge mellom 16 og 30 år. Her er det overlapp mellom fylkeskommunens satsingsområder og ønsker fra deltakerne i nettverket.

 8. mai vil Ingrid E. Handeland fra NPU lede en workshop hvor vi jobber konkret med utforming av prosjekter for denne målgruppen. I forkant vil vi gjennomføre en kartlegging av de tiltakene nettverket allerede har for denne målgruppen. 26. april vil vi derfor sende ut noen spørsmål til dere, med svarfrist 2.mai. Svarene deres vil brukes til å utforme programmet for møtet 8. mai.