Nasjonalmuseets publikum i 2012

by NPU — 2016-02-09

I 2012 gjennomførte Nasjonalmuseet sin første publikumsundersøkelse siden sammenslåingen i 2003. Resultatene vitner om fornøyde besøkende, samtidig som kjennskapen til museene blant befolkningen generelt er lav.

Rapporten er laget av Perduco kultur. De identifiserer følgende tre hovedutfordringer når det gjelder publikumsutvikling:

Å rekruttere et mye bredere publikum


Høyt utdannede er sterkt overrepresentert: Hele 74 prosent av Nasjonalmuseets totale publikum har utdannelse på universitet/høyskolenivå Innvandrerbefolkningen er sterkt underrepresentert: 3 prosent av publikum består av ikkevestlige innvandrere. Museets kulturpolitiske hovedutfordring er å rekruttere et nytt og bredere sammensatt publikum.

Å øke kjennskapen til museet


Lav kjennskap i befolkningen: 61 prosent oppgir at de har dårlig eller svært dårlig kjennskap til museet. Kun 10 prosent sier de har god eller svært god kjennskap til Nasjonalmuseet. Her vil et nytt bygg på Vestbanen i seg selv øke kjennskapen. Nasjonalmuseet har lavere kjennskapsnivå enn institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med, som Munch-museet og Nationaltheatret. Vi presiserer igjen at det kun er stilt spørsmål om Nasjonalmuseet, ikke de fire visningsarenaene, der Nasjonalgalleriet er mest kjent. Barrierer: I fokusgruppen blant ikke-brukerne er manglende kjennskap til museet blant de viktigste barrierene for ikke å besøke museet. 

Å gjøre museet mer synlig


Dårlig synlighet: Fokusgruppen med brukere av museet synes at Nasjonalmuseet er altfor lite synlig på de fleste områder: I annonser og reklame, i redaksjonell omtale i pressen, i radio og på TV og i de kulturpolitiske debattene. Spesielt etterlyses museets faglige kompetanse i offentlige debatter, for eksempel i debatten om Munch-museet. Annonse og reklame: 10 prosent i befolkningen i Oslo Akershus hadde lagt merke til annonse eller reklame for Nasjonalmuseet siste 12 måneder. Omtaler og anmeldelser: 15 prosent i befolkningen i Oslo Akershus hadde lagt merke til omtale og/eller anmeldelse av Nasjonalmuseet siste 12 månedene.

Rapporter