Kommer minoritetene?

by NPU — 2016-02-09

Ungdom, lavere sosiale lag og etniske minoriteter er underrepresentert i de klassiske kulturinstitusjonene. Norsk publikumsutvikling er opptatt av mangfold og inkludering, og har tatt initiativ til flere rapporter om kulturkonsumet i disse befolkningsgruppene.

2. desember 2011 ble rapporten «Ett skritt fram – minoritetene kommer! - kulturinteresserte minoriteter i Stavanger» lansert. Rapporten er basert på fokusgrupper med både voksne og unge med et relativt høyt kulturforbruk. Studien sier noe om deres kulturelle preferanser, blant annet at den voksne gruppen er langt mindre fornøyde med kulturtilbudet enn de unge i Stavanger. Undersøkelsen viser også at mennesker fra minoritetsgrupper er mer prissensitive enn etnisk norske kulturkonsumenter.

Rapporter