Kulturbarometret 2016

by NPU — 2019-01-23

Små endringer registreres innenfor ulike sjangre ved hver måling, men hovedtrenden siden målingene startet i 1991 er at kulturbruken er stabil over tid. 

Kulturbarometeret for 2016 viser at 72 prosent i aldersgruppen 9-79 år hadde vært på en kinoforestilling i løpet av de siste 12 månedene. I 2012 var andelen 67 prosent. Andelen som besøker teater, musikal eller revy har økt, fra 45 prosent i 2012 til 50 prosent i 2016. Det samme gjelder museumsbesøk, der det er en økning fra 41 prosent til 44 prosent i samme periode. For folkebibliotekene har besøksandelen derimot sunket fra 49 prosent i 2012 til 46 prosent i 2016. Det har også vært en liten nedgang i andelen som har vært på kunstutstilling, fra 38 prosent til 2012 til 36 prosent i 2016. For de andre kulturtilbudene har endringene vært små. SSBs Kulturstatistikk 2015 Kulturstatistikk 2015 - SSB viser i stor grad den samme utviklingen som tallene i kulturbarometeret gjør, der det er mulig å gjøre sammenligninger.

Rapporter