Kjennskapsmålinger til Gustav Vigeland

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-27

I forbindelse med Vigeland-jubileet 2019 har Kulturetaten i Oslo kommune gjennomført to undersøkelser; en nasjonal kjennskapsmåling, og en lokal undersøkelse i Vigelandsparken. Formålet med undersøkelsene er å få innsikt om kjennskap til Vigeland i forskjellige befolkningsgrupper som kan brukes i arbeidet med jubileet, samt se om jubileet i seg selv har noen effekt på kjennskapen til kunstneren og kunsten. Målingene er nullpunktsmålinger, og skal gjentas etter jubileumsåret. Les rapporten her.

Rapporter