Det unge publikummet

by NPU — 2016-02-14

Rapporten tar utgangspunkt i at publikumsutviklingens målsetning er å utvikle kulturorganisasjonenes publikumsgrunnlag - ikke publikummet i seg selv. 

Målsetningen for undersøkelsen er å danne "et operativt grunnlag for å kunne øke publikumsoppslutningen hos kulturinstitusjonene gjennom bedre kunnskap om både eksisterende og potensialt publikum." (s. 8). Resultatene fra undersøkelsen legger vekt på potensialet blant ungdom for økt besøk og at barrierende er både større og noe ulik det en finner i den generelle befolkningen. I tillegg legges det vekt på at ufordringene ikke kan løses utelukkende ved bruke av tradisjonelle informasjons- og markedsføringsstrategier men krever et tettere og mer forpliktende samarbeid med med andre kulturelle og ikke-kulturelle organisasjoner.

krever et tettere og mer forpliktende samarbeid med med andre kulturelle og ikke-kulturelle organisasjoner

Resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert av Perduco Kultur på et seminar i Stavanger 4. mai 2011. Seminaret inneholdt en workshop basert på undersøkelsens funn, hvor hver av gruppene presenterte forslag til tiltak, hvor det ble lagt vekt på: "Mer relevant markedsføring, mer bruk av sosiale medier, mer samarbeid med andre organisasjoner (både sponsorer og skoler), bruk av andre arenaer for å nå et nytt publikum og styrking av det sosiale aspektet ved besøket" (s. 52).

Rapporter