Innspillsrapport: Publikumsutvikling og økt inntjening

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-01-23

http://norskpublikumsutvikling...På oppdrag fra Kulturrådet og det treårige utviklingsprosjektet Kulturøkonomi har Norsk Publikumsutvikling levert en innspillsrapport som blant annet drøfter status for publikumsutvikling i Norge i dag, og med syv konkrete innspill.

Innspillsrapport

I den 41 sider lange rapporten slås det også fast at publikumsutvikling er mer enn bare metoder og en verktøykasse: Det er kulturpolitikk. 

Les også intervju med NPU-direktør Ingrid Elisabeth Handeland i forbindelse med innspillsrapporten HER.

Les den fullstendige rapporten og de syv innspillene under.

Rapporter