Hva er publikumsutvikling?

by NPU — 2016-02-10

Publikumsutvikling er ikke noe man gjør en gang hver annet år, som om det var service-ettersyn på bilen. Publikumsutvikling er noe som foregår hver eneste dag og som også bidrar til kunstnerisk utvikling.

Det er Anders Beyer, direktør for festspillene i Bergen, som sier dette i en kronikk i BT i fjor etter at Festspillene hadde mottatt NPU-prisen 2015. 

Hva publikumsutvikling i bunn og grunn dreier seg om, og ikke minst hvordan det skal gjøres, strides de lærde om. For oss i NPU handler det om å skape gode relasjoner mellom offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjoner, og deres eksisterende og potensielle publikum. Det handler om å styrke fellesskapets institusjoner gjennom å arbeide kunstbasert og publikumsfokusert. 

Publikumsutvikling er ikke bare et annet ord for markedsføring. Selve begrepet ”publikumsutvikling” har røtter i kulturpolitisk diskurs. Det ble importert fra England til Norge i forbindelse med den rødgrønne regjeringens kulturløft ( 2004-2014) og brukes om utvikling av nye publikumsgrupper, ikke kun optimalisering av salg i etablerte markeder. Det politiske hovedmålet med publikumsutvikling er økt publikumsmangfold. Det kunstneriske målet er er økt mottakelighet i befolkningen, og styrket betydning i samfunnet.


For oss handler publikumsutvikling om å skape engasjement og gode relasjoner mellom kunst og publikum

Norsk publikumsutvikling forstår publikumsutvikling som relasjonsbygging til et mangfold av publikumsgrupper i samfunnet. 

For den enkelte institusjon handler det i praksis om å arbeide langsiktig med relasjonsbygging til nye publikumsgrupper, som man ut fra en miks av kunstnerisk visjon, samfunnsansvar og økonomiske realiteter finner formålstjenlig. 

Publikumsutvikling kan være økonomisk, kunstnerisk og politisk motivert. Økt salg, økt mottakelighet og økt sosio-demografisk mangfold er tre forskjellige publikumsmål som kan eksistere side om side, men som krever ulike tilnærmingsmåter. 

Les mer om hvordan vi forstår vår rolle og definerer publikumsutvikling i vår plattform. Den kan du laste ned like under. 

Rapporter