Hele rapportserien fra COVID-19 er her!

by NPU — 2021-01-13

Vi har spurt publikum om hva som er viktigste kriterier for å begynne å gå på kulturarrangementer igjen, og hvordan de ønsker å delta digitalt under og etter pandemien.

Første innsamlingsrunde foregikk i perioden 25.-31. mai. Andre runde 14. -18 september. Tredje og siste innsamlingsrunde foregikk i perioden 23. november til 03.desember.

Det foreligger tre rapporter, en rapport fra hver innsamlingsrunde. Den siste gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Den oppsummerer samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

I rapporten trekker vi fram det som er mest interessant på aggregert nivå. Institusjonene som deltar i prosjektet har tilgang til et online rapporteringsverktøy som gir mulighet til å filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, se egen publikumsutvikling over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje.

På aggregert nivå kan vi innledningsvis slå fast at publikum er mer avventende til å vende tilbake enn de var ved forrige måling. Dette gjelder også de mindre teatrene og museene som ble oppfattet som trygge i mai. Samtidig ser vi at publikum i økende grad venner seg til å delta digitalt, og at de i økende grad ser fram til å bruke tid og penger på kulturarrangementer når det igjen er helt trygt å vende tilbake.

Vi har i denne runden sett en økning av antallet som avventer vaksinering, og kan heldigvis konstatere at det er svært få (bare 3%) som ikke vil la seg vaksinere. Men vaksinen vil ikke løse alle problemer. Over halvparten av de som vil la seg vaksinere med en gang de får tilbud om det, ser likevel an infeksjonsraten i samfunnet før de vender tilbake. Det vil være avgjørende for en normalisering av situasjonen at publikum kan være sikre på at institusjonene kan tilby smittefrie arrangement.

Rapporten er delt inn i tre deler: Del 1 tar for seg den fysiske deltakelsen. Del 2 tar for seg den digitale deltakelsen. Del tre tar for seg hovedfunn og anbefalinger fra NPU til sine medlemsorganisasjoner basert på tre runder med innsamling av data.

Hvilke typer innhold foretrekker publikum når de skal oppleve kunst og kultur via skjermen hjemme i egen stue?

I november-utgaven av undersøkelsen har vi gjort et dypdykk i interessen for ulike typer digitalt innhold. Respondentene fikk velge om de ville svare på spørsmålene med henvisning til teater, musikk eller visuell kunst.

Det er avdekket forskjeller mellom teaterpublikum, konsertpublikum og museumspublikum. Det er til dels store variasjoner mellom institusjonenes publikum. Institusjonene som deltar i undersøkelsen kan gå inn i online rapporteringsverktøyet og se hva eget publikum svarer sammenliknet med «Norge». De kan også se hva publikum har svart med egne ord på hva de foretrekker.

Hovedfunn tredje runde

FYSISK DELTAKELSE

7 av 10 er ikke klare for å delta så snart myndighetene sier at det er trygt.

2 av 10 avventer vaksine.

Publikum returnerer ikke automatisk fordi om de er vaksinert. 4 av 10 vaksinerte avventer situasjonen i resten av samfunnet.

Det er stadig færre som svarer at de føler seg komfortable med å besøke museer, teatre og konserthus.

Innendørs arenaer med fastmonterte seter er førstevalget for flest. Å delta hjemmefra via skjerm ligger nå på andreplass, foran både lokaler uten faste seter og utendørs arenaer.

Det er stadig flere som sier at de tror at de vil bruke mer tid og penger på kultur når pandemien er over og det er trygt å vende tilbake.

DIGITAL DELAKELSE

1 av 3 har opplevd digitalt innhold fra organisasjonene som er med i undersøkelsen.

5 av 10 sier at de har deltatt digitalt på museer, konserter eller teater siste to uker.

Kun et fåtall (2 av 10) foretrekker lokale produsenter av digitalt innhold, 8 av 10 kan like gjerne oppsøke teatre, museer og orkestre i andre byer og land på deres digitale plattformer.

Det er stadig flere som ønsker seg et permanent digitalt tilbud.

Det er stadig færre som mener at digitalt innhold skal være gratis.

Det er i snitt litt høyere betalingsvilje for direktesendinger enn opptak av forestillinger, konserter og omvisninger. Betalingsviljen ligger i snitt stabilt rundt 200 kroner i alle tre målinger.

Hvordan får jeg tilgang til rapportserien?

NPU drives av medlemsavgifter. All våre rapporter er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Som medlem får du ikke bare tilgang til denne rapportserien, men til alle våre rapporter og verktøy. Ta kontakt for en uforpliktende møte om medlemskap på post@norskpublikumsutvikling.no.