Digitalt kulturkonsum 2012

by NPU — 2016-02-09

I et forskningsprosjekt fra Handelshøyskolen BI, Digitalt kulturkonsum - en norsk studie, blir det stilt spørsmål om hvordan det digitale konsumet utvikler seg i Norge og hvem som er de digitale konsumentene. Man spør også om hvordan valget av digitale markedskanaler påvirker forbruket i markedskanaler som CD, DVD, besøk på konserter osv. Den spør til slutt om hvordan de etablerte sosiale strukturene som preger annet kulturforbruk virker i det digitale kulturkonsumet.

Ett hovedfunn i forskningsprosjektet er at det digitale kulturkonsumet i kulturbransjene musikk, film/TV-serier og e-bøker utvikler seg forskjellig både når det gjelder spredningen av de nye tjenestene, hvem forbrukeren er og i valget av markedskanaler.

Et annet funn er at de kjente sosiale strukturene i kulturkonsum også gjør seg gjeldende for de betalte digitale tjenestene, men ikke for de som er gratis og delvis uautoriserte. Internett virker med andre ord ikke nødvendigvis like demokratiserende på kulturbruket som man tenker seg. Det er ellers systematiske forskjeller mellom betalt og gratis digitalt konsum i alle tre kulturbransjene.

Et tredje funn er at bruk av gratistjenester for nedlasting av musikk, film og TV-serier har en signifikant substitusjonseffekt på de betalte nedlastingstjenestene og de fysiske produktene. Det blir altså etterspurt mer av gratistjenestene og mindre av de betalte produktene.

Tittel: Digitalt kulturkonsum – en norsk studie. Forskningsrapport nr 2/2012
Organisasjon: Handelshøgskolen BI
Forfattere: Anne-Britt Gran, Anitra Figenschou, Terje Gaustad og Audun Molde
År: 2012

Rapporter