Dette er sesjonene på NPU-konferansen 2019.

by NPU — 2019-10-21

Dette er sesjonene på NPU-konferansen 2019.

NPU-konferansen inntar USF Verftet på Bergen 12. og 13. november, og med det mest innholdsrike programmet noensinne.

I år blir det …

Trine Bille

Trine Bille er professor på Copenhagen Business School (CBS), institutt for ledelse, politikk og filosofi.

Kulturens verdi. For både samfunn og bruker

Trine Bille er professor på Copenhagen Business School (CBS), institutt for ledelse, politikk og filosofi. På NPU-konferansen skal hun snakke om kunstens verdi for brukere og ikke-brukere. Hun tar utgangspunkt i sitt nye forskningsprosjekt «The Values of Art and Culture», og stiller spørsmål om hvordan vi kan forstå og kanskje også måle verdien av kultur – ikke bare alene for dens brukere, men for hele samfunnet forøvrig. 

Hun har sin PhD-grad i økonomi fra Københavns Universitet, økonomisk institutt. Hennes primære forskningsinteresser er kulturøkonomi og kulturpolitikk, og hun har publisert over 100 artikler, bøker og rapporter innenfor feltet. Dessuten sitter hun i en lang rekke styrer og utvalg, bland annet Norsk Kulturråds FoU-utvalg, og hun er den kommende presidenten for ACEI, Association of Cultural Economics International. 


Designtenkning i praksis

I denne totimers workshop-en deler Joachim Svela & Mali Sagmoen fra det internasjonale designbyrået Idean tilnærminger og erfaringer med å samskape løsninger med brukere. De fasiliterer en diskusjon om hvilke erfaringer, utfordringer og muligheter deltakerne opplever i arbeidet med å nå unge voksne. I andre halvdel arbeider deltakerne i grupper med å utforske hvordan brukerreiser kan brukes som et strategisk verktøy for å skaffe innsikt om brukernes behov, og bruke den i strategisk og kreativ planlegging.