Nå kan du melde deg på til parallellsesjonene! Førstemann til mølla: Disse kan du velge mellom

skrevet av Subjekt — 2019-10-28

Personlige erfaringer, eller forskning? Kulturpolitikk, eller kanskje forretningsutvikling?

Med over 50 medvirkende på programmet, blir årets program større enn noensinne. Flere sesjoner pågår parallelt, og nå kan du som har registrert deg til NPU-konferansen 2019 skreddersy ditt eget program. Hvilke parallellsesjoner vil du delta i på NPU-konferansen?

Men fortvil ikke: Vi gjør opptak fra alle sesjoner, som vil bli tilgjengelig for alle som har meldt seg på NPU-konferansen 2019 i ettertid, slik at du ikke vil gå glipp av noe.

Men hvilke parallellsesjoner vil du delta i 12. og 13. november på USF Verftet? Les mer om de forskjellige under. Dersom du ikke melder deg på en parallellsesjon, vil du bli tildelt en etter kapasitet.

Meld deg på HER.

Kulturmelding og regionreform

1. Museumssamtalen

Kulturmeldingen peker mot økt brukermangfold, økt brukerbetaling og økt samarbeid med private givere. Hva vil det si for institusjonenes autonomi? For publikums deltakelse? For kunsten som blir utstilt? Denne sesjonen åpner med en videokommentar fra direktøren for Nordnorsk kunstmuseum, Jérémie M. McGowan, som setter premissene for deler av samtalen. McGowan stiller seg kritisk til den kulturpolitiske utviklingen, og kaller det hele for å forlate norske museumsverdier. Snakker han for feltet? Bør museene sette seg på bakbena, eller utnytte det kommersielle utviklingspotensialet? Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, møter markedsdirektør i Nasjonalmuseet, Tord Krogtoft; direktør i KODE, Petter Snare og direktør i Akershus kunstsenter, Rikke Komissar, til debatt om kunst, kunder, kommers og kapital.

2. Teatersamtalen

Kulturmeldingen peker mot økt brukermangfold og økt brukerbetaling. I denne sesjonen møtes teatersjef Morten Joachim (HAUT), tidligere styreleder Siren Sundland (DNS) og teatersjef Hanne Tømta (Nationaltheatret) til debatt om hvordan scenekunstinstitusjoner kan gjøre seg mer relevant for flere og samtidig øke egeninntjeningen. Samtalen modereres av Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge).

3. Regionformsamtalen

Vil regionreformen føre til en prioritering av lokal amatørkultur og idrett på bekostning av den profesjonelle kunsten? Hvilken rolle spiller kunst- og kulturinstitusjonene i to av de store regionene fra neste år: Viken og Vestland? Og hvilke oppsider har regionreformen for institusjonene? Med: Per Morten Ekerhovd (HFK) og Jon Endre Røed Olsen (BFK). Moderator: Harm Christian Tolden, Bergen kommune.

Meld deg på HER.

Unges kulturbruk, Jazz-publikum og nye formidlingsmetoder

1. Hvilken verdi har den offentlig finansierte kunsten og kulturen for de unge?

I denne sesjonen får du vite hva som er drivere og barrierer for kulturbruk blant unge i et mangfoldig fylke som Akershus, og hvordan det står til med de unges økonomi og betalingsvilje. Gjennom de siste 18 månedene er det gjort 14 undersøkelser i brukerpanelet YOICE, utviklet av Opinion på oppdrag fra NPU og Akershus fylkeskommune. Inspirert av konferansens tema har vi snakket med de unge om penger. Når betalte de sist for et kulturarrangement? Hva utløste betalingsviljen og hva kan øke den? Og hvordan oppfattes gratisarrangementer? Blir det mer eller mindre attraktivt å delta? Med Marianne Wille Syvertsen og Kristine Kjeldsen fra Opinoin. Moderator: Hannah Wozene Kvam

2. Jazz-prat

Kongsberg Jazzfestival og Moldejazz er nominert til NPU-prisen i år. Begge øker besøket kraftig de senere årene. Men hva vet de om eget publikum, hvordan vet de det og hva bruker de kunnskapen til? Vi stilte de samme spørsmålene til Vossajazz og Nattjazz, og gav de fire festivalsjefene fem minutter til å svare, pluss en halvtime i sofaen til samtale om publikumsutvikling med Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører. Presentert i samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter. Med Kai GustavsenJon SkjerdalHans Olav Solli og Trude Storheim. Moderator Tone Østerdal.

3. Formidling 2.0

Nationaltheatret er nominert til NPU-prisen for en omstilling av kommunikasjons- og formidlingsvirksomheten som forsterker relasjonen til eksisterende brukere, utvider kontaktflaten til nye publikumsgrupper og fører til økte besøkstall og økte egeninntekter. Munchmuseets formidlingsdirektør og hennes medforfatter av boka «Kunstformidling.Fra verk til betrakter», argumenterer for at kunstformidling må tenkes på nytt når grensene mellom kunst, formidling og markedsføring ikke lenger er like tydelige som de en gang var. Holder skillet på å viskes ut? Er alt formidling? Med Ida Halvorsen (Nationaltheatret), Gerd Elise Mørland (Munchmuseet) og Charlotte Blanche Myrvold. Moderator: Egil Bjørnsen.

Meld deg på HER.

Mangfoldsstrategier, filmformidling og unge ambassadører

1. Mangfoldet

Alle snakker om mangfold i kulturlivet, men snakker vi om det samme? Tre institusjoner som arbeider for økt mangfold på tre helt ulike måter er nominert til NPU-prisen i kategorien «utvider» — NPUs mangfoldspris. Vi stiller dem fem spørsmål og gir dem ti minutter hver til å svare. Hva betyr «mangfold» for din organisasjon? Hvordan arbeider dere med å bli relevant for et mangfoldig publikum? Hva vet dere om mangfoldet i publikum? Hvordan vet dere det? Og hva bruker dere kunnskapen til? Med: Sunniva Steine og Thomas Talawa Prestø fra Dansens Hus og Tabanka, Tine Rude og Peter Meanwell fra Borealis, og Gazi Øzcan fra interkulturelt museum og Omar Syed Gilani fra Samarbeid for inkluderende dialog (SID). Moderator: Maria Utsi

2. Flukten fra kinosalen

Har filmformatet tapt mot dramaseriene? Gjennomsnittlig antall besøk på kinoforestillinger i aldersgruppen 16-24 år har sunket med 75 prosent siden begynnelsen av 90-tallet. Hva skal til for å få stoppe ungdomsflukten fra kinosalen? Mer popcorn og blockbusters? Ape& Bjørn er nominert til NPU-prisen for sitt arbeid med å løfte den kunstneriske kvalitetsfilmen opp og ut til et nytt og ungt publikum. De møter Tor Fosse fra Bergen Internasjonale filmfestival, som har en overlappende visjon. BIFF introduserer flere unge til filmens verden enn noen andre festivaler i landet gjennom den Kulturelle skolesekken. Med Ruben Thorkildsen fra Ape&Bjørn og Tor Fosse fra BIFF. Moderator: TBA.  

3. Nytt, ungt og mangfoldig

Henie Onstad Kunstsenter er nominert til NPU-prisen for sitt metodiske arbeid med å engasjere nye, unge og mangfoldige brukere som i utgangspunktet ikke hadde noen relasjon til kunstsentret via familie eller venner. Gjennom bruk av innsikt, klare og tydelige målsettinger, prøving og feiling, og justering av KPI-er, har de erfart at nøkkelen til suksess ligger i å la representanter for målgruppa stå for konseptutvikling, design og markedsføring. I dag finner nye unge brukere veien til Henie Onstad Kunstsenter. Møt kommunikasjonssjef Gunhild Varvin og Marion Fransrud og Temar Hagie fra Citrus Studio. Moderator: Hannah Wozene Kvam.

Meld deg på HER.

Dag 2. 11.00 til 11.45 Stjerneskudd fra Norge, fritt-tenkende publikumsutvikler fra England og erfaren konsept- og forretningsutvikler fra Danmark. 

1. Content av og for unge: Sikter smalt og treffer bredt

Journalisten og serieskaperen Nora Ibrahim (30) står bak flere NRK-suksesser, som «17» og «Faten tar valget», og blir stadig vekk omtalt som et stjerneskudd i media. Hun kommer til NPU-konferansen for å dele konkrete tips om hvordan man jobber så strategisk mot en spesifikk målgruppe at det blir interessant for allmennheten. Med Nora Ibrahim (The Oslo Company).

2. The Audience Experience: by-product or core-product? [ENG]

There’s more creative and rewarding ways to make money than milking the market. According to Lisa Baxter the sector is to busy selling tickets and chasing visitor numbers. There is a need for experiential innovation and more human-centred experience design. Audience experience is the core product, she argues, not the artwork.The Experience economy is an opportunity for product development. Design thinking and customer journey mapping is key to future financial resilience. With: Lisa Baxter.

3. Danske tilstander [DK]

Fire år med effektivisering og nedskjæring av statstilskuddene har ført til økt fokus på forretningsutvikling og kommersielle samarbeid i dansk kuturliv. Har institusjonene blitt mer kyniske og instrumentelle, eller mer interessert i å samskape med sitt publikum? Rasmussen & Marker hjelper danske kulturinstitusjoner med å omstille seg. De arbeider ut fra en grunnleggende tro på at kulturlivet kan skape mer verdi for brukerne gjennom publikumsutvikling; herunder brukerinnsikt, konseptutvikling, organisasjonsutvikling, innovative kommunikasjons- og innholdskonsepter, skarpere forretningsplaner og gode ledelsesverktøy. Med Søren Mikael Rasmussen.

Meld deg på HER.

Dag 2. 13.00 til 13.45 Verdien av delt kundedata, kanaltilpasset content, tips til økt mangfold og workshop i tjenestedesign del 1. 

1. Painting by numbers [ENG]

What is the role of data in shaping artistically led organisations? What can our organisations learn from Big data? How can we use data to build a picture of our audiences?  And how do we turn that data into actionable insight? In exploring these questions — and more! — this session will draw on examples from collaborative city-wide projects and consider how data is being used to shape strategy, as well as sharing some practical case study examples from individual organisations building audiences in the UK, Sweden and the USA. With: Debbie Richard.

2. Vi må måle den digitale kundeopplevelsen

KeyTeq AS har blitt Bergens fremste rådgiver innen stategi, digital markedsføring, utvikling og design, og benytter seg av innovative konsepter innen kommunikasjon og nye software-løsninger for å nå publikum. På ordentlig, og med kundeopplevelsen i sentrum. For sosiale medier er steder å være med dypere innsikt enn å publisere overfladiske statusoppdateringer. Annonsering i sosiale medier og andre digitale plattformer er dermed tilsynelatende en enkel måte å spre det glade budskapet på, men kan all denne reklamen gjøre noe med kundeopplevelsen? Kenneth Westby jobber blant annet med å skape innsikt ut av digitale signaler. Med Kenneth Westby.

3. Inkluderende kulturliv i Norden

Hvordan kan vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? I dagens polariserte debattklima trenger vi kultur mer enn noensinne. Rasisme, nasjonalisme og utenforskap må bekjempes i fellesskap, og kulturopplevelser kan skape dette fellesskapet. Men mange er redde for å satse på mangfold fordi de tror det ikke vil gi kunstnerisk eller kommersiell avkastning. Silje Eikemo Sande er prosjektleder for det treårige prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» (2017-2019)  finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet. I denne sesjonen deler hun noen viktige lærdommer som kan ruste institusjonene til et bedre mangfoldsarbeide.

4. «Design Thinking» og tjenestedesign: Hvordan engasjere unge voksne? (Workshop 1/2)

Det internasjonale designbyrået Idean hjelper gründerbedrifter, ekspertmiljøer og globale konsern med å samskape produkter og tjenester som sjarmerer brukere, utfordrer industrier og definerer merkevarer. De stiller med fem tjenestedesignere for at flest mulig skal kunne delta. I første del fasiliterer de en samtale mellom deltakerne om hvilke erfaringer, utfordringer og muligheter de opplever i arbeidet med å engasjere ukjente unge voksne publikummere i alderen 20 til 30 år. Workshop-ene forutsetter aktiv deltakelse, i begge sesjonene, så vær forberedt på å dele egne erfaringer og prøve nye verktøy for kreativ samskaping med andre. Maks 40 deltakere. Først til mølla! Med: Joachim SvelaMali SagmoenIngrid SundeTonje Berge og Hulda Seterås-Fadnes.

Meld deg på HER.

Dag 2. 14.00 til 14.45 Forskningsbasert om scenekunst, influensermarkedsføring, formidling av dansekunst og workshop i tjenestedesign del 2. 

1. Scenekunstens verdi [DK]

Hvilken verdi har den offentlig finansierte scenekunsten for brukerne og samfunnet? Hva sier forskningen? Professor Trine Bille fra Copenhagen Business viser hvordan prisen påvirker publikums størrelse og sammensetning og hvordan de ikke-omsettelige verdiene av scenekunst ofte langt overskrider markedsverdien. Hun påpeker at scenekunst ikke kun er et individuelt gode for de som bruker den, men skaper verdi også fordi som ikke benytter seg av den. Bille gir argumenter for hvorfor offentlig støtte er vesentlig for å opprettholde scenekunsten og løfter viktigheten av å finne den rette balansen mellom teatrenes egeninntekter og offentlige tilskudd. Med Trine Bille (Copenhagen Business School).

2. Slik bruker du influensermarkedsføring

United Influencers har blitt ledende aktør på markedet innen influensermarkedsføring. Og influensermarkedsføring har kommet for å bli. Er du ikke overbevist? Jo, trolig etter denne sesjonen, med sjef for strategi og kommunikasjon i United Influencers, Julie Holst Berntsen, som mener publikum heller vil orientere seg etter virkelige mennesker og ikke merkevarenes oppfordringer til det.

3. The road less travelled [ENG]

Based on work Lisa has been conducting with Creative Scotland and The Touring Network Highlands and Islands (Scotland), this session will invite you to rethink how you create, programme and sell new work for remote and rural audiences. You will learn how to shift the focus of your touring funding applications  from marketing towards audience experience, how to develop an audience experience statement that engages funders, stakeholders and audiences, and why the concept of ‘artistic vibrancy’ is more powerful then ‘artistic excellence’, to become focussed on audiences experience. With: Lisa Baxter.

4. «Design Thinking» og Tjenestedesign: Hvordan engasjere unge voksne? (Workshop 2/2)

Det internasjonale designbyrået Idean hjelper gründerbedrifter, ekspertmiljøer og globale konsern med å samskape produkter og tjenester som sjarmerer brukere, utfordrer industrier og definerer merkevarer. De stiller med fem tjenestedesignere for å dele tilnærminger og erfaringer med å samskape løsninger med brukere. I denne delen arbeider vi i grupper. Vi utforsker hvordan brukerreiser kan brukes som et strategisk verktøy for å skaffe innsikt om de ukjente brukernes behov, og hvordan din organisasjon kan bruke denne i strategisk og kreativ planlegging. Workshop-ene forutsetter aktiv deltakelse i begge sesjonene, så vær forberedt på å dele egne erfaringer og prøve nye verktøy for kreativ samskaping med andre. Maks 40 deltakere. Først til mølla! Med: Joachim SvelaMali SagmoenIngrid SundeTonje Berge og Hulda Seterås-Fadnes. Begrenset antall. Påmelding.

Meld deg på HER.

Dag 2. 15.00 til 15.45 Barnefamilienes kulturbruk, innovativ kuratering, økt etterspørsel og kreativ næring.  

1. Kulturbruk i «street view»-format

Bergen kommunes barnefamiliepanel med tilhørende kart-app er en ny metode for å samle og bearbeide store mengder data om brukere, og synliggjøre endringer over tid. Kulturaktører og andre kan visualisere hvor man har gjennomslag og hvor det er potensiale. Panelet brukes også til eksperimenter med publikumsutvikling, og vil være grunnlag for forskning. Kartene dekker kultur, idrett og annen fritid og gir anledning til å analysere små geografiske områder. Seksjonssjef William Hazell og rådgiver Andreas Roaldsnes presenterer hvordan panelet er bygget opp, og hva det foreløpig har gitt av innsikt, og to kulturinstitusjoner vil si litt om hva de kan bruke dataen og kartene til. Med: Andreas Roaldsnes og William Hazel fra Bergen kommune.

2. «SKAM»-metoden i museet: NABC

Nasjonalmuseet er nominert til NPU-prisen for sitt innovative arbeid med å kuratere for en bestemt målgruppe. Åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet viser norsk samtidskunst og tar opp temaer som identitet og utenforskap. Museet har valgt seg et ungt, voksent og utrent publikum i alderen 19-25 som primærmålgruppe for utstillingen. Ved å spisse utstillingen mot denne målgruppen ønsker de å åpne det nye bygget for nye grupper uten etablerte museumsvaner. For å forstå målgruppen benytter de NABC-metoden, nøkkelen til NRKs suksess med å utvikle dramaserier for unge, heriblant «Skam». Hvordan de konkret har gått fram kan du høre mer om under i denne sesjonen. Med Kirsten Poppe og Christin Fonn.

3. Slik skaper du økt etterspørsel

Rogaland Teater og Bergen Sjøfartsmuseum er blant de nominerte til NPU-prisene 2019.De øker besøket og egeninntektene gjennom å utvide kapasiteten. Rogaland Teater har innført Dramakortet, og for kr 1.300,- kan man se så mye teater man vil i et helt år fra kjøpsdato. Dette har ført til en eksplosiv økning av antall besøk per publikummer. Effekten er økt kunstnerisk handlingsrom og utvidelse av publikums smak for scenekunst. Bergen Sjøfartsmuseum aktiverer både gamle og unges interesse for sjøfartshistorie gjennom å skreddersy en hel vifte av ulike typer tilbud for ulike målgrupper og gjennom å drive aktiv historiefortelling i sosiale og redigerte medier. De er det museet som har størst prosentvis publikumsøkning i 2019. Med Kirsti Bjerva, Rogaland Teater og Per Kristian Sebakk, Bergen Sjørfartsmuseum.

4. Kreativ næring

Tolv søknader fikk innvilget totalt fem millioner kroner i første runde av det nyopprettede utviklingsprogrammet for institusjonsfeltet. Mange av institusjonene ønsker å jobbe sammen med teknologibedrifter og kreative næringsaktører og flere av søkerne arbeider i nettverk med andre. Spredning av kompetanse og tettere samhandling institusjonene mellom øker mulighetene for å lykkes med prosjektene, og gir ordningen et bredere nedslagsfelt. I denne sesjonen kan du bli bedre kjent med ordningen og møte  to av søkerne som kom gjennom nåløyet i første runde. Kanskje blir det din institusjon som får tilslag i neste runde? Med blant annet Monica Larsson og Roger Borgland Johansen fra Kulturrådet.

Meld deg på HER.