Coda Outreach

by NPU — 2016-02-09

I forbindelse med Dialogseminaret «Outreach» med fokus på hvordan man kan skape entusiasme for dans i Norge som ble arrangert 8.-9. desember i Oslo i 2014 ble det satt sammen et hefte med en rekke artikler skrevet av foredragsholderne på seminaret, inkludert Norsk publikumsutviklings direktør, Ingrid E. Handeland, som også holder en presentasjon om det mye omtalte Oslo Atlaset og Performa-prosjektet.

I artikkelen «Preconceptions about the performing arts (Fordommer om scenekunst)» går Handeland inn på den største barrieren i forhold til hvorfor publikum ikke deltar, nemlig fordommer, og hva som kan gjøres for å bryte denne barrieren og hvilken jobb scenekunstinstitusjonene har foran seg. 


Rapporter