Bransjeundersøkelsen 2018

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-04-04

Er du medlem i NPU? Da må du svare på Bransjeundersøkelsen 2018 for å få utnyttet dine medlemsfordeler. Er du ikke medlem? Null stress. Du trenger ikke å være medlem for å bli nominert til NPU-prisen 2018. Uansett vil det være en tankevekker å svare på spørsmålene. Gå rett til bransjeundersøkelsen 2018 her! 

Medlemskapet inkluderer en årlig kartleggings- og utviklingssamtale. Den fungerer rådgivende for medlemmet og som grunnlag for kunnskapsdeling i nettverket. Alle kan benytte seg av tilbudet, uavhengig om de tror at de har noe å dele med resten av nettverket, eller om de bare ønsker å drøfte egne utviklingsbehov.

Som medlem vil du oppleve en bevisstgjøring i forhold til hvilke mål og virkemidler som egner seg for din virksomhet, gitt dine utviklingsmål og ditt samfunnsoppdrag. Som nettverk får fellesskapet bedre oversikt over hva som virker og ikke virker i arbeidet med å nå ulike mål for publikumsutvikling. 

Kommunale og fylkeskommunale medlemmer benytter den årlige samtalen til å få oversikt over kompetanse- og kunnskapsbehov, og sirkle inn muligheter for kunnskaps- og kompetanseutvikling i administrasjonen og hos tilskuddsmottakere. 

For medlemmer i høyskolesektoren kan den årlige samtalen byttes ut mot et foredrag for studenter. 

Det er gitt anledning for små organisasjoner og enkeltmannsforetak å tegne medlemskap inkludert en billett til årskonferansen uten å bidra til kunnskapsdelingen i nettverket gjennom kartleggings- og utviklingssamtalen. Disse får likevel være med i den kvantitative delen av Bransjeundersøkelsen 2018. 

Bransjeundersøkelsen steg for steg

1. Survey

Kartleggingen foregår på bakgrunn av en survey som du kan svare på via denne linken; NPU Bransjeundersøkelsen 2018. Undersøkelsen kartlegger hvilke områder det satses på i virksomheten og hvilke utviklingsområder man ønsker å fokusere på. Vi ber alle medlemmer om å svare på undersøkelsen, uavhengig av om de ønsker å gjennomføre kartleggings-samtalen eller ikke. Undersøkelsen vil også bli distribuert til virksomheter som ikke er medlem i NPU. 

Resultatene av den kvantitative undersøkelsen vil bli presentert på NPU-konferansen 2018 13. november på Hamar, sammen med resultatene fra den kvalitative delen som beskrives under. Hele undersøkelsen gjennomføres av NPU i samarbeid med Agderforskning

2. Dokumentasjon

De som krysser av for at de ønsker å benytte nytte seg av kartleggings-samtalen blir kontaktet for en avtale, og bedt om å sende inn relevant dokumentasjon. Relevant dokumentasjon kan være strategiske planer for publikumsutvikling, evalueringer og statistikk over publikumsrettede aktiviteter, undersøkelser som viser publikums-sammensetning eller lignende. 

3. Kartleggings- og utviklings-samtale med medlemmer av NPU

De strukturerte samtalene utgjør den kvalitative delen av Bransjeundersøkelsen 2018. NPU samarbeider med Agderforskning om å utvikle samtaleguide som gjør det mulig å sammenlikne svarene. Med dette ønsker vi å etablere et sammenlikningsgrunnlag som den enkelte virksomhet kan ha glede av i utviklingen av egen virksomhet. 

Samtalen er strukturert som et intervju og foregår på strategisk nivå. 

Det er avgjørende at samtalen foregår med personer som har beslutningsmyndighet over de fagområdene som er mest avgjørende i forbindelse med publikumsutvikling: kunstneriske/faglig utvikling og programmering, samt kommunikasjon - herunder markedsføring og formidling. 

Det må settes av 1 -1,5 timer. 

Samtalen forgår på nett, eller i et møte, dersom det lar seg praktisk organisere. Den følges opp av et kort referat og eventuelt nominasjon til NPU-prisen. Nominasjon til NPU-prisen forutsetter dokumentert effekt.

4. NPU-prisen: Kartleggingssamtale med ikke-medlemmer 

Samtalen gjennomføres med respondenter i surveyen som kan dokumentere betydelig innsats og effekt på ett eller flere områder, eller som har en spesielt interessant og relevant satsing på gang.

Samtalen er strukturert som et intervju og foregår på strategisk nivå. Intervjuguiden er utviklet av NPU på bakgrunn av flere års samtaler i feltet, i år videreutviklet i samarbeid med Agderforskning. 

Det er avgjørende at samtalen foregår med personer som har beslutningsmyndighet over de fagområdene som er mest avgjørende i forbindelse med publikumsutvikling: kunstneriske/faglig utvikling og programmering, samt kommunikasjon - herunder markedsføring og formidling. 

Det må settes av 1 -1,5 timer. 

Samtalen forgår på nett, eller i et møte, dersom det lar seg praktisk organisere. Den følges opp av et kort referat og eventuelt nominasjon til NPU-prisen. 

NPU prisen 2018

De virksomhetene som med utgangspunkt i survey og strukturerte samtaler/ intervjuer utmerker seg med oppsiktsvekkende gode resultater, eller spennende utviklingsprosjekter, legges fram for juryen for NPU-prisen 2018, som deles ut under NPU-konferansen 2018 på Hamar 13.november 2018. 

Prisene deles ut i fire kategorier:

Beste praksis

1. Øker mest:
kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter

2. Formidler best:
kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

3. Inkluderer flest:
kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

Neste praksis:
kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Juryering

12 kandidater i 4 kategorier innstilles av NPU til juryen på bakgrunn av Bransjeundersøkelsen 2018.

Juryen velger en vinner i hver kategori. 

De 12 nominerte presenterer sitt arbeid under NPU-konferansen 2018 ( speed-dating)

Prisen deles ut under NPU-konferansen dag 13.november i Hamar Kulturhus. 

For mer informasjon: Prisen har en egen side på våre nettsider: NPU prisen