Behaget i kulturen

by NPU — 2016-02-14

Arild Danielsen (2006), har på oppdrag fra Norsk Kulturråd gjennomført en studie av kunst- og kulturpublikum delvis basert på tall fra SSB og delvis på en undersøkelse han selv gjorde blant publikum ved et utvalg kunstinstitusjoner.

Danielsen slår fast at kjøpekraft i liten grad har innvirkning på folks konsum av kunst, men at alder, kjønn og utdanning er avgjørende. 

Få går alene - kulturbruk er forbundet med sosiale ritualer: kunst- og kulturpublikum gjør seg bruk av tilbudene i følge med familie eller venner - et ‘integrasjonsritual for parforhold og familieforhold’.

Bestemte kunst- og kulturinstitusjoner fungerer som et gravitasjonssenter for folk med en bestemt «sosio-geografisk» tilhørighet - folk med en lignende sosial bakgrunn som er bosatt mer eller mindre på samme sted slutter opp om bestemte arenaer. 

«Når folk oppsøker et kultur- eller kunstarrangement forholder de seg ikke bare til de spesifikke kulturproduktene og/eller kunstuttrykkene som blir formidlet, men også til kulturelle og sosiale kontekster. Disse kontekstene er i høy grad med på å gi mening til de kulturproduktene og kunstuttrykkene som blir formidlet»

Rapporter