Foto: Dag Fosse

Alan Brown til NPU-Konferansen 2016

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2016-06-01

Hvordan blir publikum påvirket av kunst og hvilke formidlingstiltak fungerer i forberedelses- og bearbeidelsesfasen?


Det er med stolthet vi presenterer San Fransisco-baserte Alan Brown, en av de ledende kunst- og publikums-viterne i USA. 

Alan Brown var med å grunnlegge WolfBrown, et kunnskapssenter med flere forskningsteam basert ulike steder i USA, som til sammen dekker hele feltet fra fundraising og markedsføring til forskning, undersøkelser og programdesign.

Han er anerkjent som ledende på forskningsbasert publikumsutvikling eller "Audience Engagement" som er den foretrukne termen i USA. Han arbeider for den non-profit-baserte kunst og kultursektoren og har som mål å hjelpe institusjonene å navigere i et kulturfelt i forandring. 

Hans mange rapporter og publikum-studier har introdusert et nytt vokabular til diskursen rundt kulturell deltakelse. Han er en glitrende foredragsholder og en foretrukken samarbeidspartner for aktører som Australia Council for the Arts, the National Endowment for the Arts og Theatre Bay Area. 

En av Browns forskningsinteresser de senere årene er studiet av hvordan ulike typer publikum drar nytte av kunst- og kulturerfaringer. Vi antar at besøkende, på en eller annen måte, er beriket etter en kunst-opplevelse. Men hva går denne berikelsen ut på, og kan det bidra til diskusjonen om kunstinstitusjonenes legitimitet at vi kjenner til publikums opplevelse av kunstens egenverdi?  

Alan Brown vil holde et foredrag om kunstopplevelsens virkninger og en work shop om ulike typer publikum og hvordan de lar seg engasjere i ulike faser av opplevelsen. 

I løpet Browns work-shop vi du lære å identifisere ulike typologier blant publikum og hvordan du kan kuratere hele opplevelsen, fra det øyeblikket avgjørelsen om å delta tas, til dagene, månedene og årene etter hendelsen. 

Om du vil forberede deg til sesjonen kan du laste ned rapporten "Making Sence of Audience Developement".  For mer info og den demo-utgave av Intrinsic Impact, klikk her.

Alana Brown Theatre Bay Area Measuring Intrinsic Impact 2012

Alan Brown under “Measuring Intrinsic Impact,” presentert på Arden Theatre Company den 23. mars 2012 med støtte fra The Pew Center for Arts & Heritage. Foto: Karl Seifert

Interview med Alan Brown:

Rapporter