Om Norsk publikumsutvikling

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst og kultursektoren. Formålet er å øke kunnskap om befolkningens motivasjon og barrierer for deltakelse og å øke oppslutningen om kunst og kultur i Norge. Det er per 23. mai 2019 105 betalende medlemmer i nettverket. Medlemmene eier NPU og årsmøtet er NPUs øverste organ.

 

Årsmøtet

Årsmøtet er NPUs øverste organ. Årsmøtet 2019 fant sted i Bergen 23. mai klokken 10:00-12:00 i Bergen Offentlige Bibliotek. Årsmøtet ble strømmet på Facebook. Opptak fra årsmøtet ligger fortsatt ute på vår Facebook-side. Saksdokumenter og protokoll finner du under. 

Kontakt

Fakturaadresse: post@norskpublikumsutvikling.no

Telefon: 90999791

E-post: post@norskpublikumsutvikling.no

NPU TEAM

Ingrid E. Handeland

Direktør


Karsten Krogh-Hansen

Produsent


Dennis Askeland

Utvikler


Julie Hrnčířová

Fotograf


NPUs styre 2019-2021

NPUs sittende styre ble valgt på årsmøtet i Bergen 23. mai 2019.

Nedlastbare dokumenter

Her finner du alle våre nedlastbare dokumenter: Logo og logomanual, pressebilder, vedtekter, årsrapporter, protokoll fra årsmøter, etc. 

Samarbeidspartnere