Ressurser

Vi samler og sprer kunnskap om publikum og publikumsutvikling. Her finner du blant annet rapporter, artikler, veiledninger, bokmanus og interessante case. Vi har delt de ulike typene ressurser inn i tre kategorier: Fagkritikk, Undersøkelser og Verktøy.

Fagkritikk

Undersøkelser

Disse undersøkelsene legger vi til grunn når vi uttaler oss om publikum.

Verktøy