Omstilling av NPU - Årsmøte 2017

by NPU — 2017-05-03

Sakspapir lastes ned under "rapporter" nederst på denne siden.


Innkalling til årsmøte i Norsk publikumsutvikling

Det kalles med dette inn til åpent medlemsmøte/årsmøte mandag 15. mai 2017 kl. 13.00–16.00. 

Sted: Det Norske Teatret, Bikuben

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted, altså innen 1. mai 2017. Sakspapirer sendes ut umiddelbart etter dette.  

Vi ber om påmelding til årsmøtet via denne lenken.

Del 1. Åpent medlemsmøte

Styreleder Tor Lægreid orienterer om utviklingen i NPU

NPU-medlemmer om verdien av medlemskapet og samspillet med NPU (TBA)

Ordet fritt

Del 2: Årsmøte

Saksliste:

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll

3. Godkjenning av innkalling og saksliste ( vedlegg 1 og vedtekter)

4. Styrets årsberetning for 2016 (vedlegg 2)

5. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning (vedlegg 2)

6. Handlingsplan for omstilling (vedlegg 3)

7. Nye medlemsavgifter (vedlegg 4)

8. Valg av nye styremedlemmer (vedlegg 5)

9. Valg av valgkomite ( vedlegg 5) 

10. Valg av revisor


Vennlig hilsen

Tor Lægreid styreleder