Publikumsutvikling i Bergen

Norsk publikumsutvikling ble stiftet som forening i Bergen i 2009, og hadde Bergen kommune som hovedsponsor i starten. Virksomheten i NPU er i dag basert på medlemsavgifter og salgsinntekter. For å sikre at den kompetansen NPU besitter kommer medlemmer og ansatte i kommunen til gode, går Bergen kommune fra og med 2018 igjen inn med tilskudd til drift. 

I Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018 - 2027 pekes det på fire felles utfordringer i feltet: Internasjonalisering; Digitalisering; Synlighet, tilgjengelighet og publikumsutvikling; og Kunstner- og produksjonsøkonomi. Tilskudd til drift av Norsk publikumsutvikling er i tråd med uttalte mål i Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet og plan for amatørkulturfeltet, som også peker på utfordringer og tiltak om mer synlighet og publikumsutvikling.

Tilskuddet gis med forventning om at NPU tilbyr formidling, rådgiving og konkret bistand i forbindelse med utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner for publikumsutvikling for enkelte aktører, eller klynger av aktører i Bergen. Det er videre en forutsetning at NPU styrker sin aktivitet og lokale tilstedeværelse gjennom en lokal representant i Bergen. Nytilsatt Siri Breistein, som skal arbeide med publikumsutvikling internt i det kommunale kulturarbeidet, vil trekke veksler på metodikk og kunnskap utviklet i NPU.

 

Tidslinje

Oppstartsmøte med Siri Breistein i Bergen

Siri Breistein og administrasjonen i Bergen kommune møtte NPU for å sirkle inn samarbeidsformer og mål. 

2018-02-20

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere