Publikumsutvikling i Akershus

by NPU — 2016-11-14

Akershus fylkeskommune satser på FoU innenfor kunst- og kulturområdet, som et ledd i arbeidet med publikumsutvikling. De har inngått samarbeid med NPU om gjennomføring og formidling av en større befolkningsundersøkelse som gir svar på hvilke behov og forventninger ulike typer publikum har i forbindelse med kunst- og kulturdeltakelse, og hvilke kjennskap de har til sentrale kulturaktører i Akershus. For å få bedre innsikt i innvandrerbefolkningens bruk og holdninger til kulturinstitusjoner og kulturtilbud, har vi i tillegg til befolkningsundersøkelsen gjennomført en kvalitativ studie av unge med innvandringsbakgrunn. Begge undersøkelser er gjort i samarbeid med Opinion. Rapportene ligger nedlastbare i bunnen av denne artikkelen.

 

Tidslinje

AFK Nettverk for publikumsutvikling

 Akershus fylkeskommune har etablert nettverk for publikumsutvikling og setter av 700.000 i stimuleringsmidler i 2016. I dag møtes institusjonene i nettverket for første gang og vi hadde æren av å sparke det hele i gang. Blir spennende å se hva Bærum KulturhusUllensaker KulturhusLørenskog HusAsker kulturhusOscarsborgOperaenHenie Onstad KunstsenterLillestrøm KultursenterAKERSHUS KUNSTSENTERAkershus musikkrådAkershus TeaterAkershus AmatørteaterrådEnebakk BibliotekSmia GalleriFylkesbiblioteket i AkershusSkedsmo bibliotekLørenskog bibliotek kommer opp med av gode tiltak og samarbeidsprosjekter!

2017-03-23

Biblioteklederseminar

Vi presenterer hovedfunn i den etnografiske undersøkelsen av Unge med innvandringsbakgrunn utenfor EØS og leder workshop hvor deltakerne reflekterer over tiltak, samarbeidsformer og innholdstyper som kan egne seg i arbeidet med å engasjere flere i målgruppa. 

2017-02-17

Akershus kulturforum på SAS-hotellet

Undersøkelsen presenteres for institusjonene i Akershus kulturforum.

2016-11-18

Seksjonsledermøte på Ingensteds

Undersøkelsene presenteres for seksjonsledermøtet i AFK. Egil Bjørnsen setter publikumsutvikling i et sosiologisk perspektiv, Ingrid E. Handeland leder workshop som har til hensikt å få fram ideer til publikumsutviklingsprosjekt i de ulike seksjonene.  

2016-11-16

Analyse

Analysen foretas av NPU og Opinion. 

2016-10-01

Feltarbeid

Feltarbeidet formidles av Opnion og utføres av Norstat.

2016-09-01

Undersøkelsene utvikles

I august utformes spørreskjema for befolkningsundersøkelsen av NPU. 

2016-08-01

Innspillsmøte på Kulturhuset

Vi arrangerer rundebordskonferanse med institusjoner som skal delta i undersøkelsen. 

2016-05-19

Kontraktsmøte

Det skal gjennomføres en web-basert kvantitativ befolkningsundersøkelse og en etnografisk kvalitativ undersøkelse blant unge med innvandringsbakgrunn.  

2016-04-22

Presentasjon for kulturseksjonen i AFK

Undersøkelsen presenteres for DKS, Mediefabrikken og Fylkesbiblioteket i fagdag utviklet av NPU. 

2016-11-16

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere