NPU-året 2019

by NPU — 2018-12-17

108 store og små organisasjoner i kulturlivet er medlemmer av NPU. Medlemmene eier og driver NPU gjennom et styre og en administrasjon. Gjennom å tegne medlemskap bidrar du til at Norge har en nasjonal aktør som driver kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling i feltet. Som medlem får du tilgang til kunnskap og innsikt som tar deg ett skritt videre i arbeidet med publikumsutvikling. 

Ikke medlem enda? Meld deg inn via DETTE SKJEMA

Nye medlemmer i 2018

•Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø
•Atelier Noua, Bodø •Operaen i Kristiansund
•Deichman bibliotek, Oslo
•Operaen i Trøndelag
•Møre og Romsdal fylkeskommune
•Kirsten Flagstad Festivalen
•Stiftelsen Kulturkvartalet /Jugenstilsentret/KUBE, Ålesund
•Buskerud fylkeskommune ( melder seg inn fom 2019)


Oversikt over alle medlemmene i nettverket finner du HER

Medlemsavgifter

Medlemsavgiftene beregnes ut fra organisasjonens størrelse basert på rapportert antall årsverk. Vi opererer med 7 nivåer av medlemskap. 

0-5 årsverk uten kartleggingssamtale : 3000,- eks mva ( inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

0-5 årsverk med kartleggingssamtale: 8000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

6-10 årsverk: 10.000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

11-50 årsverk: 13.500,- eks mva  (inkluderer 2 billetter til årskonferansen) 

51-100 årsverk: 16.000,- eks mva  (inkluderer 3 billetter til årskonferansen) 

100+ årsverk: 19.500,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen) 

Kommuner og fylkeskommuner: 30.000,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen) 

Kartleggings- og utviklingssamtaler

Medlemskapet inkluderer rett til en årlig kartleggings- og utviklingssamtale. Den fungerer rådgivende for medlemmet og som grunnlag for kunnskapsdeling i nettverket.

Samtalen foregår på bakgrunn av kartlegging av virksomhetens rapporterte publikumsrettede aktiviteter og tall gjengitt i årsmeldinger og andre relevante og offentlig tilgjengelige dokumenter, samt eventuelle interne strategier / evalueringer av relevans for publikumsutvikling. Den foregår med ledere i virksomheten og tar ca 1,5 time. Kartleggings- og utviklingssamtalen er grunnlaget for deling av best praksis i NPU-nettverket. Den fungerer som en årlig «lyttepost» for NPU-administrasjonen, slik at vi kan danne oss oversikt over medlemmet behov for bistand og kunnskapsoverføring, og hvordan det arbeides med publikumsutvikling. Samtalene gir grunnlag for å kunne drive kunnskapsoverføring mellom medlemmene hva gjelder best praksis, samtidig som den gir medlemmet retning og innspill i arbeidet med publikumsutvikling i egen organisasjon/nettverk. Den danner også grunnlaget for nominasjon til NPU-prisen.

Kommunale og fylkeskommunale medlemmer benytter den årlige samtalen til å få oversikt over kompetanse- og kunnskapsbehov, og sirkle inn muligheter for kunnskaps- og kompetanseutvikling i administrasjonen og hos tilskuddsmottakere. 

For medlemmer i høyskolesektoren kan den årlige samtalen byttes ut mot et foredrag for studenter. 

Det er gitt anledning for små organisasjoner og enkeltmannsforetak å tegne medlemskap inkludert en billett til årskonferansen uten å bidra til kunnskapsdelingen i nettverket gjennom kartleggings- og utviklingssamtalen. 

Nyhetsbrev

Det koster ingenting å motta nyhetsbrev! Meld deg på HER


Utmelding

Eventuell utmelding må foregå per epost til post (@) norskpublikumsutvikling.no innen utgangen av året (31.12.18).

 

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter