NPU kompetanse

by NPU — 2018-12-12

Npu Julie Hrncirova Hamar 9695

(Foto: Julie Hrncirova) Fra venstre: Cath Hume CEO AMA, Ingrid E. Handeland, NPU, Mel Larsen AMA board

I 2019 får du AMA-medlemskap og MHM-symposium inkludert i medlemskapet!

Arts Marketing Association (AMA) er en medlemsorganisasjon basert i UK. De har som formål å hjelpe organisasjoner i kultursektoren med å nå et større og mer mangfoldig publikum. De tilbyr sine 2000 medlemmer fra hele England utviklingsmuligheter gjennom kurs, seminar og konferanser. 

AMA og Norsk publikumsutvikling skal i 2019 arbeide for å få til kunnskapsutveksling mellom våre medlemmer. Dette skal vi gjøre på to måter:

1) Gjennom å gi NPU-medlemmer tilgang vil AMA-kurs og kompetanseutviklings-programmer til AMA-medlemspris ( se under)

2) Gjennom å utforske måter å tilpasse eksisterende AMA-programmer for NPU-medlemmer og andre i norsk kunst- og kulturfelt. 

AMA tilbyr en lang rekke eventer og tjenester for som NPU-medlemmer fra 010119 får tilgang til for AMA-medlemspriser. Her er lenke til AMA medlemspriser, som fra 010119 inkluderes i ditt NPU-medlemskap:  https://www.a-m-a.co.uk/membership/ 

Tilpasning av eksisterende AMA-programmer til norsk 

NPU og AMA vil i 2019 arbeide for å etablere norske opplærings-programmer basert på AMAs 25 år lange erfaring som kompetansepartner for kunst og kultursektoren i England. Vi kommer til å se nærmere på de programmene som er utviklet i samarbeid med Arts Council UK og som du finner under paraplyen Culture Hive. Her finner du en mengde case studies og rapporter som kan være aktuelle for deg og din organisasjon. 

MHM symposium

Alle som er interessert i MHMs Culture segments kan glede seg til det første årlige MHM-symposiet i 2019

Som et ledd i en større avtale mellom MHM og NPU vil alle NPU-medlemmer bli invitert til en faglig samling i 2019. Samlingen vil være kuratert rundt et tema av interesse for våre medlemmer (ref Markedsundersøkelsen) og vil finne sted første halvår. MHM vil stille med konsulenter som har lang erfaring med implementering av Culture Segments-modellen i forbindelse med strategisk publikumsutvikling. 

Tid og sted vil vi komme tilbake til i et nyhetsbrev på nyåret.